ЗВ’ЯЗОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК З ЛАТИНСЬКОЮ МОВОЮ

  • О.О. Костирко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
  • О.Г. Кісельова Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
  • В.О. Калібабчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
  • Д.П. Каврайський Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: номенклатура органічних сполук, систематична назва, латинізована назва, українська термінологія

Анотація

Сформульовано основні принципи сучасної української термінології ациклічних вуглеводнів. Досліджено зв’язок сучасної української термінології органічних сполук з латинською мовою. Сформульовано правила побудови назв ациклічних вуглеводнів з використанням латинської термінології.

Посилання

1. A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds. Recommendations 1993. Prepared for publication by R. Panico, W.H.Powell and J.-C.Richer (Senior Ed.). - Oxford.:Blackwell Science. - 1993. - p.190.
2. Корнілов М.Ю., Білодід O.I., Голуб O.A. Терміно-логічний посібник з хімії. К.: ІЗМН, 1996. 256с.
3. Толмачова В. С, Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В. Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук: Навчально-методичний посібник для вчителів та учнів загальноосвітніх навчаль них закладів.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. -176с.
4. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник/СмольськаЛ.Ю., Кісельова О.Г., Власенко О.Р. та ін. — К.:Медицина, 2008. - 360с.
5. Энциклопедический словарь медицинских терминов под редакцией Петровского Б.В. - М.: Советская энциклопедия, 1982. Том 1 - 464с.
6. Энциклопедический словарь медицинских терминов под редакцией Петровского Б.В. - М.: Советская энциклопедия, 1983. Том 2 - 447с.
7. Энциклопедический словарь медицинских терминов под редакцией Петровского Б.В. - М.: Советская энциклопедия, 1984. Том 3 - 511с.
8. Merriam - Webster’s medical desk dictionary / Publishers Springfield, Massachusetts, U.S.A., 2010. -918p.
Опубліковано
2011-10-06
Як цитувати
Костирко, О., Кісельова, О., Калібабчук, В., & Каврайський, Д. (2011). ЗВ’ЯЗОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК З ЛАТИНСЬКОЮ МОВОЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 70-75. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/325