ВИКОРИСТАННЯ ФІТОНЦИДНИХ ТА ПСИХОСТИМУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ

  • В.Д. Вєдєнєєв Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • С.Т. Омельчук Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • О.В. Кузьмінська Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • А.М. Гринзовський Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Ключові слова: Ключові слова: лаванда справжня, розмарин лікарський, сосна сибірська, антибактеріальна активність, фітонцидні властивості та психостимулюючий ефект, навчальні приміщення, ефірні олії, повітряне середовище.

Анотація

Досліджено фітонцидні властивості ефірних олій розмарину лікарського, лаванди справжньої та сосни сибірської стосовно умовно-патогенних бактерій на дитячий організм, а також вплив цих олій на такі показники як самопочуття, активність, настрій і захворюваність учнів шкіл. Складено алго­ритм раціонального використання досліджуваних ефірних олій для оптимізації повітряного середовища навчальних приміщень.

Посилання

1. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / O.K. Поздеев; под ред. акад. В.И. Покровского. — М.: Готар мед., 2010. — 768 с.
2. Георгієвський А.Б. Біологічно-активні речовини лікарських рослин / А.Б. Беоргієвський. — М.: Наука, 1990. — 164 с.
3. Полная энциклопедия народной медицины: в 2-х т. — Мос¬ква, 1998.
4. Сайт Інституту ботаніки ім. Холодного НАНУ. — Режим
доступу: www.botany.kiev.ua.
5. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарствен¬ным растениям / С.Я. Соколов, И.П. Замотаев. — М., 2005.
6. Токин Б.П. Губители микробов — фитонциды / Б.П. Токин. — М.: Советская Россия, 1960. — 73 с.
7. Антибиотики: сб. исследований под ред. В.Г. Дроботько. — К.: АН УССР, 1998. - 67 с.
8. Фитонциды в медицине: сб. под ред. В.Г. Дроботько. — К.: АН УССР, 1959. - 93 с.
9. Фитонциды в медицине, в сельскохозяйственной и пище¬вой промышленности: сб. под ред. В.Г. Дроботько. — К.: Изд-во АН УССР, 1960. - 122 с.
10. Здоровъесберегающие технологии в подготовке специа¬листов [Текст]: учеб.-метод, пособие / С.О. Гримблат, В.И. Зайцев, С.И. Крамской. — X.: Коллегиум, 2005. — 182 с.
11. Лозинсъкий В.С. Техніки збереження здоров’я / В.С. Ло- зинсъкий. — К: Главник, 2007. — 160 с.
12. Пути формирования здоровья школьников 7 Н.Н. Куинд- жи. - Москва, 2000. - 139 с.
13. http://moz.gov.ua/ua/portal/net_medJprotiv_html.
14. http://www. ипп. сот. Ua/uk/news/ll 74426-vooz-pidbila- pidsumki-2012-roku.
15. http://www.apteka.udarticie/61746.
16. Шляпников B.A. Проблемы эфиромасличного производства в Украине: научи, доклад / В.А. Шляпников. — Симферополь, 2012.
Як цитувати
Вєдєнєєв, В., Омельчук , С., Кузьмінська, О., & Гринзовський , А. (1). ВИКОРИСТАННЯ ФІТОНЦИДНИХ ТА ПСИХОСТИМУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 5-9. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/327