ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • М.І. Литвиненко Харківський національний медичний університет
  • К.А. Кривонос Харківський національний медичний університет
  • М.Г. Щербань Харківський національний медичний університет
Ключові слова: Ключові слова: річка Сіверський Донець, оптимізація рекреацій, управління відходами.

Анотація

Резюме. У Харківському національному медичному університеті виконано дві науково-дослідні роботи (НДР) відповідно до завдання МОЗ України за темами "Еколого-гігієнічне обгрунтування оптимальних рівнів антропогенного навантаження на рекреаційні зони басейнів водних об'єктів" і "Обгрунтування концепції управління відходами з оцінкою ризику здоров'я населення в басейні міжрегіонального джерела водопостачання річки Сіверський Донець ".З метою обгрунтування еколого-гігієнічних заходів з охорони басейну транскордонного джерела питного водопостачання регіонів України та зарубіжжя, поліпшення умов використання населенням для оздоровлення та масового відпочинку головного рекреаційного водойми Харківської області річки Сіверський Донець в рамках виконаних НДР розроблена концепція охорони рекреаційних зон водойми і концепція управління отходамі. Зроблено висновок, що успішна реалізація розроблених концепцій стане можливою в повній мірі за умови, якщо управління відходами в області ста немає частиною загальної системи управління економічною діяльністю області на всіх ієрархічних рівнях, а також за умови створення в області адміністративно-організаційної структури на рівні облдержадміністрації з проблеми організації та контролю за умовами оздоровлення та масового відпочинку населення на воді.

Посилання

1. Щербань М.Г, М’ясоєдов В.В., Капустник В.А., Васенко О.Г., Коробкова Г.В. Еколого-гігієнічна характеристика про¬блемних аспектів використання водних рекреацій в Харківській області: инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: сб. науч. тр. Харьков, 2014. 227-235.
2. Гриценко А.В. Экспедиционные исследования водохозяй¬ственных проблем реки Северский Донец на территории Украи¬ны/ А.В. Гриценко, А.Г. Васенко, А.В. Колесник // Стратегичес¬кие проблемы охраны и использования водных ресурсов: IV Междунар. вод. форум, 12—13 окт. 2010 г.: сб. материалов семинара ЦЕИ ‘Вопросы управления трансграничными бас-сейнами в регионе Центральной и Восточной Европы и опыт разработки планов управления для трансграничных рек”.— Минск: Минсктиппроект, 2011. — С. 214—215.
3. Обґрунтування та розробка практичного алгоритму реалізації положень еколого-гігієнічної концепції охорони верхів’я ріки С. Донець, здоров ’я населення та еколого-гігієнічної кон¬цепції поводження та управління небезпечними відходами / М.Г. Щербань, В.А. Капустник, О.О. Шевченко та ін. // Сб. тр. XIX Междунар. науч-практ. конф. “Инновационные пути решения ак¬туальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресур¬сосбережения”, Щелкино, АР Крым, 2011. — Т. II. — С. 40—44.
4. Щербань М.Г., М’ясоєдов В.В., Капустник В.А., Васенко О.Г, Литвиненко М.І. Регіональна система організації та конт¬ролю оздоровлення населення на рекреаційних водоймах; Харків: Віровець А.П. “Апостроф”, 2014. — 212 с.
5. Еколого-гігієнічне обґрунтування оптимальних рівнів антропогенного навантаження на рекреаційні зони басейнів водних об’єктів: звіт по НДР (закл.) / Міністерство охорони здоров ’я України Харківський національний медичний універси¬тет; керівн. М. Г. Щербань; викон.: М. І. Литвиненко [та ін.]. “X, 2014. — 154 с. “Інв. №> 0113U002535.
Як цитувати
Литвиненко, М., Кривонос , К., & Щербань , М. (1). ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 17-18. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/330