МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОРЕКТНОЇ ФОРМИ ЗУБНОЇ ДУГИ У ХЛОПЧИКІВ ТА ДІВЧАТОК ІЗ РІЗНОЮ ФОРМОЮ ГОЛОВИ

  • A.A. Глушак Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • І.В. Гунас Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Ключові слова: Ключові слова: коректна форма зубної дуги, краніотип, розміри зубів, підлітки, регресійні моделі.

Анотація

Резюме. Встановлено, що в 86,7 % випадків у хлопчиків та 83,3 % випадків у дівчаток різних краніотипів із ортогнатичним прикусом побудовані достовірні регресійні моделі індивідуальних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в залежності від особливостей лінійних розмірів зубів верхньої та нижньої щелепи. В більшості випадків коефіцієнт детермінації R2 має найвищі значення у хлопчиків і дівчаток мезокефаліє (відповідно R2=0,877-0,977 та 0,934-0,951). У хлопчиків і дівчаток мезо- і брахіке­фалів найбільш часто до моделей входять вертикальні розміри зубів (відповідно у хлопчиків 59,3 і 60,0 % та 64,0 і 40,0 % у дівчаток); у хлопчиків гіпербрахікефалів - вестибуло-оральні розміри зубів (42,9 %), а у дівчаток гіпербрахікефалів - мезіодистальні розміри зубів (42,5 %).

Посилання

1. Будаев А.А. Этнические особенности размеров коронок зубов и их значение для ортопедического лечения мостовидными протезами / А.А. Будаев, А.Ю. Белозерцев // Стоматология. — 2003. -№5,- С. 48-50.
2. Дмитрієв М.О. Особливості одонто- та кефалометрич- них показників у підлітків з ортогнатичним прикусом: автореф. дис. ... канд. мед. наук / М.О. Дмитрієв. — Вінниця, 2005. — 20 с.
3. Дмітрієв М.О. Бендерні відмінності мезіодистальних розмірів зубів у міських підлітків з ортогнатичним прикусом / М.О. Дмитрієв // Biomedical and biosocial anthropology. — 2004. — №3. - С. 27-30.
4. Дмітрієв М.О. Статеві відмінності вертикальних розмірів зубів у міських підлітків з ортогнатичним прикусом / М.О. Дмитрієв, ІД. Кухар // Вісник морфології. — 2004. — Т. 10, №> 2. - С. 376-378.
5. Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований / А.А. Зубов. — М.: “Наука”, 2003. — 198 с.
6. Маланчук В.А. Оценка зубных рядов с точки зрения эсте¬тики / В.А. Маланчук, Т.И. Безик // Стоматология. — 2003. — № 5. — С. 51-54.
7. Методы измерения зубов / В.В. Бончаров, С.В. Дмитрен¬ко, А.И. Краюшкин, В.В. Сидоров. — Волгоград, 1998. — 48 с.
8. Справочник по ортодонтии / М.Б. Бушан, З.С. Василенко, ЛИ. Григорьева [и др.]. — Кишенев: Картя Молдовеняскэ, 1990. — 488 с.
9. Albarakati S.F. Orthognathic surgical norms for a sample of Saudi adults: Hard tissue measurements / S.F. Albarakati, L.F. Baidas // Saudi Dent. J. - 2010. - Vol. 22, №> 3. - P.133-139.
10. Cephalometric norms for Central Indian population using Burstone and Began analysis / A.O. Yadav, C.S. Walia, R.M. Borle [et al.] //Indian J. Dent. Res. - 2011. - Vol. 22, №> 1. - P. 28-33.
11. Gkantidis N. Morphological integration between the cranial base and the face in children and adults / N. Gkantidis, D.J. Hala- zonetis //J. Anat. - 2011. - Vol. 218, №> 4. - P. 426-438.
Як цитувати
ГлушакA., & Гунас , І. (1). МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОРЕКТНОЇ ФОРМИ ЗУБНОЇ ДУГИ У ХЛОПЧИКІВ ТА ДІВЧАТОК ІЗ РІЗНОЮ ФОРМОЮ ГОЛОВИ . Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 34-38. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/335