ПЕРСПЕКТИВИ БІОМОРФНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ЯК НОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ У ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ

  • О.І. Жуковцева Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • В.О. Маланчук Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • В.С. Кисельов Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • Ю.В. Чепурний Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • Т.А. Алєксєєва Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Ключові слова: Ключові слова: екокераміка, скануюча електронна мікроскопія, біоміметика.

Анотація

Резюме. В даній статті представлені результати дос­лідження взаємодії біоморфної кераміки на основі кар­біду кремнію з кістковою тканиною в експерименті мето­дом скануючої електронної мікроскопії. Даний матеріал розроблено в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, шляхом просочування кремнієм “канальних” вуглецевих матриць, що отриму­ють внаслідок піролізу (обвуглення) різних сортів дере­вини. Для досягнення поставленої мети в експерименті на 20 лабораторних щурах проведено імплантацію зразків досліджуваного матеріалу в кісткову тканину нижньої щелепи. Тварини виводились з експерименту в строки 7, ЗО та 90 діб після початку експерименту з на­ступним дослідженням поверхні та зони контакту матер­іалу з кістковою тканиною. На основі отриманих резуль­татів, встановлено, що мікроархітектоніка досліджуваної кераміки сприяє протіканню процесів репаративного остеогенезу за рахунок забезпечення умов для колоні­зації поверхні матеріалу живими клітинами. Доведена можливість контактного співіснування кісткової тканини та імплантатів з біоморфного карбіду кремнію без ознак його відторгнення чи відмежування При аналізі резуль­татів СЕМ ділянки контакту біоморфного карбіду крем­нію з кістковою тканиною виявлено адаптацію та струк­турну перебудову кісткової тканини в присутності карбіду кремнію та її проростання в пори матеріалу зі щільним приляганням до його поверхні.

Посилання

1. Карбид кремния: технология, свойства, применение / [Агеев О.А., Беляев А.Е., Болтовец Н.С. и др.]; под ред. Беляева А.Е., Конаковой Р.В. — X.: “ИСМА”. 2010. — 532с.
2. Aho A.J. Natural composite of wood as replacement material for osteochondral bone defects / A.J. Aho, J. Rekola, J. Matinlinna, J. Gunn, T. Tirri, P. Viitaniemi, P.K. Vallittu // J. Biomed. Mater. Res. В Appl. Biomater. — 2007. — Vol. 83(1). — P. 64-71.
3. Angelescu A. Porus silicon matrix for applications in biology / A. Angelescu, I. Kleps, M. Mihaela, M. Simion, T. Neghina,
S. Petrescu et al. // Rev. Adv. Sci. — 2003. — Vol. 5. — P. 440-9.
4. Chakrabarti О.Р. Biomimetic synthesis of cellular SiC based ceramics from plant precursor / O.P. Chakrabarti, H.S. Maiti, R. Majumdar //Bull. Mat. Sci.- 2007. - Vol. 5 (27). - P. 467-470.
5. Coletti C. Biocompatibility and wettability of crystalline SiC and Si surfaces / C. Coletti, M.J. Jaroszeski, A. Pallaoro et al. // IEEE EMBS Proceedings. - 2007. - P. 5849-5852.
6. Kiselov VS. Mechanical Properties of Biomorphous Ceramics. Semiconductor Physics / VS. Kiselov, Yu.S. Borisov, M. Tryus, S.A. Vitusevich, S. Pud, A.E. Belyaev // Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2012. — Vol. 145, N. 4. — P. 386-392.
7. Li Xi. Micro/nanoscale mechanical and tribological characterization of SiC for orthopedic applications / Xi Li, X. Wang, R. Bondokov, J. Morris, YH. An, T.S. Sudarshan // J. Biomed. Mater. Res. B. Appl. Biomater. - 2005. - Vol. 72(2). - P. 353-61.
8. Rekola J. The effect of heat treatment of wood on osteoconductivity / J. Rekola, A.J. Aho, J. Gunn, J. Matinlinna, J. Hirvonen, P. Viitaniemi, P.K. Vallittu // Acta. Biomater. — 2009. — Vol. 5(5). - P. 1596 604.
9. Sanchez C. Biomimetism and bioinspiration as tools for the design of innovative materials and systems / C. Sanchez, H. Arribart, MM. Guide //Nat. Mater. - 2005. - Vol. 4(4). - P. 277-288.
Як цитувати
Жуковцева , О., Маланчук , В., Кисельов , В., Чепурний , Ю., & Алєксєєва, Т. (1). ПЕРСПЕКТИВИ БІОМОРФНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ЯК НОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ У ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 39-42. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/336