ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КЛАС ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ДИНАМІКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ В ПІВРІЧНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ КАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ

  • І.М. Коломицева Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Д.Є. Волков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Д.О. Лопин Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • М.І. Яблучанський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Ключові слова: постійна електрокардіостимуляція, хронічна серцева недостатність, функціональний клас хронічної серцевої недостатності, гемодинамічні показники, піврічний післяопераційний період.

Анотація

Резюме. Обстежено 43 пацієнта з постійною електрокардіостимуляції (ЕКС) з приводу атрио-вен- трікулярной блокади (АВ-блокада) і синдрому слабос-ти синусового вузла (Протипоказання) в режимах стимуляції DDD / R, постійної брадисистолической фібриляції передсердь (ФП) в режимі стимуляції VVI / R і ділати-ної кардіоміопатії і (ДКМП) в режимі стимул-ції CRT-P / D. Оцінювалися гемодинамічні показу-ки в залежності від функціонального класу хронічної серцевої недостатності (ФК ХСН). У піврічному періоді після імплантації ЕКС поза за-лежно від режиму стимуляції діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) і частота серцевих скор-щений (ЧСС) повністю нормалізувалися у всіх групах ФК ХСН, а діастолічний артеріальний тиск (САТ), кінцевий систолічний і діастолічес-кий обсяги (КДО і КСО ЛШ) і фракція викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) - в групах I, II ФК ХСН при тенден-ції нормалізації в групах III, IV ФК ХСН. Результати виявилися кращими в режимі стимуляції CRT-P / D. Товщина задньої стінки і міжшлуночкової перегородки в-родкі лівого шлуночка (ТЗС і ТМЖП ЛШ), розміри лівого і правого передсердя (ЛП і ПП), правого шлуночка (ПШ) показали тільки тенденцію зменшення незалежно від ФК ХСН. Робиться висновок, що гемо- динамічні показники у пацієнтів з імплантуються-ванними ЕКС III, IV ФК ХСН вимагають більш активного терапевтичного моніторингу та лікування.

Посилання

1. A systematic review and meta-analysis on efficacy and safety of cardiac resynchronization therapy alone or incombination with implantable cardioversion defibrillation in patients with mild to severe heart failure. / [RH.Tu, RL.Peng, GQ .Zhong et al.]. — Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi., 2013. — Feb.41[2J. P. 161-70.
2. Cardiac resynchronization induces major structural and functional reverse remodeling in patients with New York Heart Asso¬ciation class I/II heart failure./ [M.St John Sutton, S.Ghio, T. Plappert et al.]. - Circulation., 2009. - Nov 10. - 120[19]. P.1858-65.
3. Czunko A. Usefulness of electrocardiographic and echocar¬diographic parameters for predicting the efficacy of atrioventricular synchronisation during a single lead VDD/R pacing./ A.Czunko, J.Lelakowski, J.Szczepkowski .// Kardiol Pol. — 2009. — Aug;67(8A). P. 1019—28.
4. DDD versus WIR versus WI mode in patients with indication to dual-chamber stimulation: a prospective, randomized, controlled, single-blind study./ [E.Moro, F.Caprioglio, G.Berton et al.]. — Ital Heart J., 2005. - Sep.6[9]. P. 728-33.
5. Effect of cardiac resynchronization therapy on quality of life of patients with chronic heart failure./ [AV.Ardashev, EG.Zheliakov, IuV. Kuznetsov et al.]. — Kardiologiia., 2007. — 47[2]. P.31-8.
6. Effects of pacing modes on cardiac baroreflex function in permanently paced patients with sinus node dysfunction. / [T.Tsurugi, H. Abe, Y.Oginosawa et al.]. — J Cardiovasc Electrophysiol., 2008. — Jul. 19[7]. - P.702-7. 
7. Focused Update of ESC Guidelines on device therapy in heart failure. — European Heart Journal. — 2010. — 31. — P. 2677—2687.
8. Functional behavior of patients with conventional
pacemakers undergoing cardiac resynchronization./ [RT.Silva, Filho MMartinelli, CE.Lima et al.]. — Arq Bras Cardiol., 2008. — Feb.90[2], P.138-43.
9. Guidelines for cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy European Heart Journal. — 2007. — 28. — P. 2256-2295.
10. Invasive acute hemodynamic response to guide left ventricular lead implantation predicts chronic remodeling inpatients undergoing cardiac resynchronization therapy./ [SG.Duckett, M .Ginks, AK .Shetty et al.]. — J Am Coll Cardiol., 2011. — Sep 6. — 58[11]. - PH28-36.
11. Meta-analysis: cardiac resynchronization therapy for patients with less symptomatic heart failure./ [Al-Majed NS, McAlister FA, Bakal JA, Ezekowitz JA.J . — Ann Intern Med., 2011. — Mar 15. — 154[6]. P.401-12.
12. Optimization of atrioventricular delay by surface electro¬cardiography during dual chamber pacing./ [LQ.Wu, G.Gu, M.Cao et al.]. - Chin Med J (Engl)., 2006. - Mar 20. - 119[6]. P. 454-7.
13. Problems in echocardiographic volume determinations: echocardiographic-angiographic correlations in the presence of absence of asynergy./ [Teichholz LE, Kreulen T, Herman MV, Gorlin R.]. - Am J Cardiol., 1976. - Jan.37[l], P. 7-11.
14. Recommendations on diagnostics and treatment of chronic heart failure // Association of Cardiology of Ukraine. — 2012. — P. 1—52.
15. The systolic index: a noninvasive approach for the assessment of cardiac function: implications for patients with DDD and CRT devices./ [R.Chirife, GA.Ruiz, E.Gayet et al.]. — Pacing Clin Electrophysiol., 2013 Oct.36[10], P. - 1284-93.
16. Upgrading pacemaker to cardiac resynchronization therapy: an option for patients with chronic right ventricular pacing and heart failure./ [S.Sideris, E.Poulidakis, CAggeli et al.]. — Hellenic J Cardiol., 2014. - Jan-Feb.55[l], - P. 17-23.
Як цитувати
Коломицева , І., Волков , Д., Лопин , Д., & Яблучанський , М. (1). ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КЛАС ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ДИНАМІКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ В ПІВРІЧНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ КАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 43-46. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/337