КЛІТИННА СМЕРТЬ ТА КЛІТИННИЙ ЦИКЛ В ТИМУСІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ У ЩУРІВ ЗА УМОВ її ЛІКУВАННЯ ШЛЯХОМ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

  • Е. В. Черкасов Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: тимус, клітинна смерть, клітинний цикл, опікова хвороба, ДНК-цитометрія, лактопротеїн з сорбітолом, HAES-LX-5%

Анотація

Резюме. У статті представлені результати дослідження клітинної смерті показників кінетики клітинного циклу клітин тимуса щурів з опікової хвороби після термічного опікового пошкодження шкіри на фоні застосування 0,9% розчину NaCI, препаратів лактопротеїн з сорбітолом або HAES-LX5%. Опі­кове ушкодження шкіри на фоні застосування 0,9% розчину Nad призводить до порушень клітинного циклу клітин тимуса, максимально вираженого через 1 і 3 добу спостереження. Застосування препа­ратів лактопротеїн з сорбітолом або HAES-LX-5% дозволяє істотно поліпшити показники клітинного циклу клітин тимуса і зменшити негативний вплив опікового пошкодження: лактопротеїн з сорбіто­лом за рахунок впливу на синтез ДНК (фазу), а препарату HAES-LX-5%) на апоптоз, що проявляється зменшенням фрагментації ДНК (SUB-G0G1).

Посилання

1. Влияние комбинированных гиперосмолярных растворов на нанопроцессы в стенке кровеносных капилляров и в интер-стициальном матриксе внутренних органов при ожоговой бо-лезни / А.И. Ковальчук, Э.В. Черкасов, И.В. Дзевульская [и др.] // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2014. — Ко 2 (81). - С. 5—10.
2. Вплив ендогенної інтоксикації на структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи за умов лікування опіко¬вої хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами / О. І. Ковальчук, Е. В. Черкасов, І. В. Дзевульська, І. В. Гунас // Украї-нський науково-медичний молодіжний журнал. — 2014. — № 1 (79). - С. 42—47.
3. Опікова травма та її наслідки / Г. П. Козинець, С. В. Слєсаренко, О.М. Сорокіна [та ін.] // Дніпропетровськ: Преса України, 2008. — 224 с.
4. Порівняльна характеристика гістологічних змін в легенях щурів при дії інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% / О. О. Яковлева, А. О. Очеретнюк, А. П. Ко¬роль, О. В. Паламарчук // Biomedical and Biosocial Anthropology.
- 2012. - Ко 18. - С. 120-125.
5. Порівняльна характеристика клітинного циклу та фраг-ментації ДНК клітин печінки на фоні опікової хвороби у щурів в залежності від фармакотерапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами / А. І. Семененко, І. Л. Черешнюк, Д. А. Лисенко, І. В. Гунас // Вісник морфології. — Вінниця. — 2011. — Т. 17, № 3. — С. 656—660.
6. Хайдуков С. В. Применение проточной цитометрии для исследования функциональных особенностей клеток иммунной системы / С. В. Хайдуков // Аллергология и иммунология. — 2008. - Т. 9, Ко 2. - С. 199-204.
7. Burn-induced thymic apoptosis corresponds with altered TGF- beta (1) and Smad 2/3 / K. G. Hobson, K. Cho, L. K. Adamson [et al.] //J. Surg. Res. - 2002. - Vol. 105 (1). - P. 4-9.
8. Glucocorticoid and Fas ligand induced mucosal lymphocyte apoptosis after burn injury / K. Fukuzuka, С. K. Edwards 3rd M. Clare-Salzer [et al.] // J. Trauma. — 2000. — Vol. 49 (4). — P. 710-716.
9. Glucocorticoid-induced, caspase-dependent organ apoptosis early after burn injury / K. Fukuzura, С. K. Edwards 3rd, M. Clare- Salzler [et al.] // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. — 2000.
- Vol. 278 (4). - P. 1005—1018.
10. Gravante G. «Systemic apoptotic response» after thermal burns / G. Gravante, D. Delogu, G. Sconocchia // Apoptosis. — 2007.
- Vol. 12. - P. 259—270.
11. Orrenius S. Cell Death mechanisms and their implications in toxicology / S. Orrenius, P. Nicotera // Toxical Sci. — 2010. — Vol. 16.
- P. 1131—1137.
12. Pathophysiology of burns / M. Keck, D. Herdon, L.-P. Komolz [et al.] // Wien Med. Wochenschr. - 2009. - Vol. 159. - P. 327-336.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Черкасов, Е. В. (2015). КЛІТИННА СМЕРТЬ ТА КЛІТИННИЙ ЦИКЛ В ТИМУСІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ У ЩУРІВ ЗА УМОВ її ЛІКУВАННЯ ШЛЯХОМ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 68-75. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/363