ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХО-АКУСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПОЧАТКОВОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ

  • А.Ю. Шидловський Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, церебральна гемодинаміка, аудіометрія, електроенцефалографія, реоенцефалографія, коротко-латентні і довго-латентні слухові потенціали.

Анотація

Наведені результати обстеження і лікування 93 хворих з починається сенсоневральної приглухуватістю судинного ґенезу. Показана важливість комплексного обстеження зазначених хворих із застосуванням психоакустических методів у взаємозв’язку з електрофізіологічними (реоенцефалографія, електроенцефалографія, коротко-латентні і довго-латентні слухові потенціали) як для поліпшення топічної діагностики, так і ефективності лікування таких хворих.

Мета роботи – проаналізувати результати дослідження психоакустичними методами у взаємозв’язку з електрофізіологічними (реоенцефалографія, електроенцефалографія, коротко-латентні і довго-латентні слухові потенціали) у хворих з початковою сенсоневральної приглухуватістю судинного ґенезу і провести їм лікування з урахуванням виявлених змін, а також судинного фактора, який її супроводжує, що сприятиме поліпшенню якості їх топічної діагностики та ефективності лікування. Використання результатів сучасних психоакустических методів дослідження у взаємозв’язку з електрофізіологічними: дослідження слуху в розширеному діапазоні частот, реєстрація коротко- і довго-латентних слухових викликаних потенціалів реоенцефалографія і електроенцефалографія, при дослідженні хворих з сенсоневральної приглухуватістю на ранніх стадіях її розвитку підвищує якість їх діагностики та відкриває можливості розробки більш обґрунтованих комплексних і ефективних методів лікування і сенсоневральної приглухуватості. Оцінка функціонального стану слухового аналізатора і головного мозку в цілому відповідно до цього коротко- і довго-латентних слухових викликаних потенціалів, електроенцефалографії, а також мозкового кровообігу за даними реоенцефалографія, а при необхідності і ультразвукової доплерографії судин голови та шиї є необхідними компонентами при лікуванні хворих ще з початкової сенсоневральної приглухуватістю судинного походження.

На основі отриманих результатів дана оцінка ефективності лікування хворих з початковою сенсоневральної приглухуватістю судинного ґенезу до і після лікування за даними не тільки суб’єктивних, а й об’єктивних методів дослідження. Важливим є і те, що оцінки ефективності лікування хворих з наявністю сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу були вперше дано за даними не тільки суб’єктивною, але і об’єктивної аудіометрії.

Опубліковано
2017-03-31
Як цитувати
Шидловський, А. (2017). ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХО-АКУСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПОЧАТКОВОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(99), 47-55. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/37