ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ В ЖІНОК ІЗ СЕЧОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ СУПРОВІД

  • Г. М. Мойсік Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Л. Є. Трачук Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • О. А. Голоцван Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: алекситимія, аутогенне тренування, психотерапія, соматичний пацієнт

Анотація

Резюме. У статті описано дослідження характеру, рівня алекситимии у хворих жінок на сечокам'яну хворобу, вплив аутогенного тренування на загальний стан цих хворих. Також в статті описаний відповідний план психокорекційної супроводу хворих жінок з сечокам'яною хворобою, який складений на основі отриманих даних ісследованія.Уровень алекситимии визначався за допомогою Торонтського алексітімічного тесту. Результати проведеного тесту встановили, що серед пацієнтів з сечокам'яною хворобою в порівнянні з контрольною групою більш високий рівень алексітіміі. Пацієнтам була проведена релаксационная методика за Шульцем. Вплив аутогенного тренування на загальний функціональний стан психіки, настрій визначалося за допомогою тесту Люшера. Отримані результати вказують на зниження рівня тривоги, компенсацію стресу, поліпшення настрою у пацієнток з сечокам'яною хворобою після проведення аутогенного треніровкі.На основі результатів дослідження з урахуванням виявлених в процесі дослідження характерологічних особливостей жінок з сечокам'яною хворобою, цим пацієнтам рекомендується психокорекційних супровід у вигляді арт-терапії , тілесно-орієнтованої терапії, методів релаксації, групової та індивідуальної психотерапії з метою зниження рівня алекситимии, зменшення та компенсації проявів истероидности, психастенії, шізоідності.Комплексний похід, який складається з медикаментозного лікування, фізіотерапевтичних процедур і психокоррекционного супроводу, сприятиме одужанню хворих.

Посилання

1. А.В.Петровский, М.Г. Ярошевский: Психологический словарь. — 2-е изд., искр. И доп. — М.: Политиздат. — 494 с.
2. Д.Я. Райгородский: Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. — Самара: Издательский Дом “БАХРАХ-М”, 2002. - 672 с.
ЗМарк Сандомирский: Психосоматика и телесная психотерапия. Практическое руководство. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2007. — 592 с.
4. Н.А Лопаткин., А.Л. Шахад Урологические заболевания почек у женщин. — М.: Медицина, 1985. — 240 с
5. ИД. Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф. Панкратов: Клиническая психология. Учебник для студентов медицинских вузов. — М.МЕДпресс-информ, 2007. — 416 с.
6. Руководство по использованию восьмицветового теста Люшера/ Сост. Дубровская. — М.: “Когито-Центр”, 2008. — 63 с. Изд. 5-е, стериопитное..
7. Autogenic Training: The Effective Holistic Way to Better Health by Dr. Kai Kermani
8. htt p: / / w w w. di s s er c at. с от / c ontent / met afil akt ika- mochekamennoi-boleznikixzz3HNAVeqQx
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Мойсік, Г. М., Трачук, Л. Є., & Голоцван, О. А. (2015). ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ В ЖІНОК ІЗ СЕЧОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ СУПРОВІД. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 105-109. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/372