РОЛЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ В ЇХ ФАХОВОМУ СТАНОВЛЕННІ

  • І. М. Токарчук Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: студентський науковий гурток, професійна орієнтація

Анотація

Резюме. Високому рівню підготовки фахівців медичного профілю найбільшою мірою сприяє творча ат­мосфера освіти, що відкриває перед майбутнім молодим фахівцем значні можливості в наукових дослід­женнях та практичній діяльності. Розкриття творчого потенціалу особистості, творча самореаліза- и]я в професійній діяльності є важливою умовою становлення особистості фахівця. При аналізі початкового рівня предметної зацікавленості студентів, починаючи з другого курсу, коли вони вперше приходять на кафедру хірургічного профілю, його зростання протягом наступних років навчання і до державного розподілу простежується значна мотивуюча складова студентського наукового гуртка кафедри хірургії в професійній орієнтації майбутніх лікарів.

Посилання

1. Булах І.С. Система управління якістю освіти в Україні /
І.С. Булах, О.П. Волосовець. Ю.В. Вороненко " Арт-прес. - 2003. - №1'- С.211.
2. Гойда Н.Г. Якість медичного забезпечення - основна мета охорони здоров'я в Україні / ІІ.Г. Гойда 77 Охорона здоров'я України. - 2005. - №7 - С. 26-29.
3. Казаков В.М. Методологія і реалізація системи уп¬равління якістю медичної освіти. / В.М.Казаков. О.М.Талапаєн- ко. Г.М.Гаріна. - Донецьк. 2001. - 214 с.
4. Підаєв А.В. Болонський процес в Європі / А.В. Підаєв. В.І. Передерій. - Одеса : ОДМУ, 2004. - 190 с.
5. Указ Президента України від 17.02.2004 №199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України ".
6. Blank L. Medical professionalism in the new millennium: a physician charter / L. Blank /7 Ann Inter Mtd.2011 - 1:136. - P.243-246.
7. The European Higher Education Area - Achieving the Goals / C.ommunigue of the Conference of European Ministers Responsible for Hinger Education' - Bergen, 2005. - P. 134-139.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Токарчук, І. М. (2015). РОЛЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ В ЇХ ФАХОВОМУ СТАНОВЛЕННІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 114-117. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/374