ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ ВОЛОДИМИР БЕЦ ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК НЕЙРОАНАТОМІЇ

  • А. В. Ковальчук Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Л. А. Черкасова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • А. Я. Янчишин Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: Бец, нейроанатомія, мозок

Анотація

Резюме: Історія української науки багата на імена людей, що змогли суттєво прискорити її прогрес та спри­яти значним досягненням. Одним із таких був Володи­мир Олексійович Бец - професор, завідувач кафедри анатомії Київського Імператорського Університету Свя­того Володимира протягом 22 років (1868-1890). За час своєї діяльності в університеті, В.О. Бец написав чимало наукових робіт, проте найбільше його відкриття було по­в’язано з вивченням будови центральної нервової систе­ми. Відкриті ним гігантські пірамідні клітини у 5-му шарі кори головного мозку, відомі також як клітини Беца, вне­сли ясність у анатомію та фізіологію найскладнішої та водночас найцікавішої системи людського організму, а також стали поштовхом для подальшого розвитку світо­вої та сучасної нейроанатомії зокрема. На разі у всьому світі немає жодного підручника з анатомії, гістології, фізіології чи неврології, де б не описувалися ці клітини. За своє відкриття В.О. Беца було відзначено значною кількістю нагород та медалей, він неодноразово отриму­вав пропозиції щодо продажу своєї колекції препаратів, які власноруч виготовив. Проте Володимир Олексійович Бец як відданий патріот своєї країни подарував всі мате­ріали кафедрі анатомії людини, на якій пропрацював все своє життя. Дана стаття відображає основні періоди жит­тя вченого, а також відкриття ним гігантських пірамідних клітин.

Посилання

1. Sergiy V. Kushchayev, Vitaliy F. Moskalenko, Philip C. Wiener, Vitaliy I. Tsymbaliuk, Victor G. Cherkasov, Irina V Dzevulska, Oleksander I. Kovalchuk, Volker K.H. Sonntag, Robert F. Spetzler and Mark C.Preul. The discovery of the pyramidal neurons: Vladimir Betz and a new era of neuroscience. Brain. — 2012. — №135. — P. 285 — 300.
2. Бобрик И. И. Жизнь и научный подвиг профессора В. А. Беца. — Киев, 1996. — 112 с.
3. Брокгауз и Ефрон. Бец В.А. — В кн.: Энциклопедический словарь. СПБ, 1891/ - Т.6. - С. 650-651.
4. Демидюк О.О., Маліков О.В., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. Суспільно-історична унікальність інтелектуаль¬ної спадщини професора Володимира Олексійовича Беца. Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2013. — №2. - С. 77-80.
5. Москаленко В.Ф., Черкасов В.Г. Видатний представ¬ник світової наукової та освітянської еліти професор В.О. Бец (до 175-річчя від дня народження). Внутрішня медицина. — 2009. - №3. - С.119-124.
6. Москаленко В.Ф., Черкасов В.Г., Д.А. Василенко. Світова слава українського нейроанатома професора Володи-мира Олексійовича Беца (175 років від дня народження). Нейро- физиология/Neurophysiology. — 2010. — Т.42, №1. — С. 3-9.
7. Спиров М.С. Киевская анатомическая школа и ее роль в развитии отечественной морфологии. — Киев, 1982. — С. 77-79
8. Спіров М.С. Професор В.О. Бец і його дослідження цен-тральної нервової системи. — В кн..: Спіров М.С. Київська ана-томічна школа. Київ, 1965, с. 18-38.
9. Цимбалюк В.І. Професор Бец Володимир Олексійович (до 175-річя від дня народження). Український нейрохірургічний журнал. — 2009. — №1. — С.70-71.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Ковальчук, А. В., Черкасова, Л. А., & Янчишин, А. Я. (2015). ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ ВОЛОДИМИР БЕЦ ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК НЕЙРОАНАТОМІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 118-121. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/375