ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАТІ З БЕЗПОСЕРЕДНІМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРКУТАННОГО КОРОНАРНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST

  • Н. В. Нетяженко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Ю. В. Антонюк Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Ю. О. Олєйнікова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • О. М. Герула Олександрівська клінічна лікарня, Київ, Україна
Ключові слова: жінки, летальність, реперфузія, ускладнення

Анотація

Резюме. У статті проведено порівняльний аналіз тестування інфаркту міокарда з елементацією сегмента ST 156 більших, які були розділені на 2 групи: I група (п = 42 чоловіки, п = 38 жінок) - пацієнти, котрі виконують ПКВ із стентированием інфаркту-залежності - терміни> 2 <6 годин від початку симптомів і II група (п = 36 чоловіків, п = 40 жінок) - пацієнти, які виконують ПКВ з відстеженням інфаркту- залежною артерією в терміни> 6 <12 годин від початку симптомів. Непосередньо після проведення ПКВ протягом госпітального періоду оцінювали розвиток у пацієнтів фатальних та нефатальних сердечно-сосудистих подій: рецидив болів, острая левожелудочкової недостатності (ОЛЖН) II-V класів за Кіліпом, порушення ритму та провідності, рецидиви ІМ, геморагії, летальність. Розв'язування у пацієнтів зазначених подій розценили як прояв неблагополучного течення. Отсрочка> 6 годин у виконанні ПКВ з відстеженням інфаркту-залежних артерій у жінок, що асоціюються із збільшенням частоти зворотного руху ОЛЖН на 37,2%, порушень ритму та провідності на 66,2%, рецидивів ІМ на 60,2%, рівня летальності в 2 7 раза за порівнянням з чоловіками (р <0,05). Проведення інвазивної реперфузійної терапії при ІМ у жінок після 6 годин призводить до зростання частоти ОЛЖН у 2,3 рази (р <0,001), порушення ритму та провідності в 1,6 рази (р <0,05), рецидивів ІМ у 3,9 раза (р <0,001) та летальності в 11,5 раз (р <0,001) за порівнянням із жінками, якими ПКВ виконувалось у зміні> 2 <6 годин.

Посилання

1. Нетяженко Н.В. Відмінності ішемічної хвороби серця у жінок та чоловіків //Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2014. - Т.84. - №4. - С.95-100.
2. Нетяженко Н.В., Мальчевська Т.Н., Пленова ОМ., Анто¬нюк Ю.В., Олєйнікова Ю.О., Герула О.М. Гендерні особливості перебігу та найближчих наслідків ГКС з елевацією сегменту ST за даними ретроспективного дослідження // Сучасні аспекти військової медицини. — 2015. — № 21. — С. 243-257.
3. Chen HY et al. Characteristics, treatment practices, and in- hospital outcomes of older adults hospitalized with acute myocardial infarction. // J Am Geriatr Soc. — 2014. — №62 (8). — C. 1451-1459.
4. Heer T. et al. Gender differences in therapeutic recommendation after diagnostic coronary angiography: insights from the Coronary Angiography and PCI Registry of the German Society of Cardiology. // Clin Res Cardiol. — 2015. — [Epub ahead of print]
5. Isorni MA. et al. Impact of gender on use of revascularization in acute coronary syndromes: The national observational study of diagnostic and interventional cardiac catheterization (ONACI). // Catheter Cardiovasc Interv. — 2015. — [Epub ahead of print]
6. Jackson Е. A. et al. The association of sex with outcomes among patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction in the contemporary era: Insights from the Blue Cross Blue Shield of Michigan Cardiovascular Consortium (BMC2) //American heart journal. - 2011. - T. 161. - №. 1. - P. 106-112.
7. Kholaf N. et al. Baseline Q Waves and Time From Symptom Onset to ST-segment Elevation Myocardial Infarction: Insights From PLATO on the Influence of Sex. // Am J Med. — 2015 [Epub ahead of print]
8. Steg P. G. et al. Task Force on the management of ST- segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC) ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation //Eur Heart J. - 2012. - T. 33. - №. 20. - C. 2569-2619.
9. Tisminetzky M et al. Changing trends in and characteristics associated with, Not Undergoing Cardiac Catheterization in Elderly Adults Hospitalized with ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction // J Am Geriatr Soc. — 2015. — № 4. — P. 133-139.
10. Van de Werf F. et al. Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology // European heart journal. — 2008. — T. 29. — №. 23. — P. 2909-2945.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Нетяженко, Н. В., Антонюк, Ю. В., Олєйнікова, Ю. О., & Герула, О. М. (2015). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАТІ З БЕЗПОСЕРЕДНІМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРКУТАННОГО КОРОНАРНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 44-48. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/376