ЗМІНИ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST

  • Н.В. Нетяженко Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Ключові слова: плазмовий гемостаз,антикоагулянти, ТІМІ, фібриноліз

Анотація

У статті описані результати дослідження гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом (ГКС) з підйомом сегмента ST порівняно з чоловіками. Обстежено 105 пацієнтів, з них 45 жінок. За шкалою TIMI пацієнти обох статей були розділені на три групи. I група складалася з 15 жінок та 20 чоловіків з ризиком смертності <1%, у II групі - 15 жінок та 18 чоловіків з ризиком від 1 до 4%, а 15 жінок та 22 чоловіки були групою III з ризиком розвитку ≥4%. Групи були порівнянні. Методи дослідження плазмового коагуляційного гемостазу включали такі тести: активований частковий тромбопластиновий час (APTT), тромбіновий час (PT), концентрація фібриногену, кількість розчинних мономерних комплексів фібрину, а XIIa залежний фібриноліз. Для лабораторної оцінки рівня природних інгібіторів згортання крові використовувались наступні методи: визначення активності антитромбіну III та білка С хромогенним субстратом. Підвищений ризик смертності протягом 30 днів за шкалою ACS T²M², пов'язаний із поглибленням гендерних відмінностей у гемостазі, які найбільш виражені при високому та дуже високому ризику. Одночасне виявлення гіперкоагуляційних зрушень при укороченні АРТТ та ПТ у групі високого ризику, поряд із зниженням активності антитромбіну III та білка С при помірному та високому ризику, виявляє порушення балансу прокоагулянтів з основними компонентами антикоагулянтна та фібринолітична системи у жінок у порівнянні з чоловіками висота сегмента ACS ST

Опубліковано
2015-03-29
Як цитувати
Нетяженко, Н. (2015). ЗМІНИ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 58-61. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/380