ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОЇ ОСВІЧЕНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

  • А. І. Коханська Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • І. Д. Романюк Київський медичний університет Української асоціації народної медицини, м. Київ, Україна
Ключові слова: статева освіченість, освіта, молодь

Анотація

Резюме. У статті розглянуті основні проблеми формування статевої освіченості сучасної української молоді. Проаналізовано актуальні дослідження цього питання, які належать оте-кількісний і зарубіжним вченим. Освітлено ставлення юнацтва до введення курсу статевого виховання в навчальних закладах.

Посилання

1. Almahbobi G. Multiculturalism and inconsistency in the perception of sex education in Australian society. //AMJ. — 2012. — №5. - c. 624-625.
2. Безушко C.B., Педагогічні умови гендерного виховання учнів основної школи у позакласній діяльності.//Педагогічний аль-манах. — 2013. — №17. — с.15-16.
3. Бойченко Т.Є. Статеве виховання учнівської молоді України. //Теорія та методика управління освітою. — 2010. — № 4. - сс.1,12.
4. Большая советская энциклопедия: В ЗО т. — М.: “Советская энциклопедия’’, 1969-1978
5. Крабова Б. Основні підходи до статевого виховання в українській та зарубіжній педагогіці. //Порівняльно-педагогічні студії. — 2012. — № 4(14). — с.1.
6. Журавлева И.В. Репродуктивное здоровье подростков и проблемы полового просвещения. // Социология здоровья и ме-дицины. — 2004. — с.134.
7. International Technical Guidance on Sexuality Education. An evidence-informed approach for schools, teachers and health educators. — Section on HIV and AIDS Division for the Coordination of UN Priorities in Education. UNESCO. - ED. - 2009. - /WS/36 REV3. p.22.
8. Івахненко Т.П., Соціально-педагогічні аспекти впливу на формування сексуальної культури молоді. //Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. — 2010. — №1. — с.З.
9. Кравець В. П. Актуальні проблей сексуальної освіти учн-івської молоді. // Наукові записки. Серія: Педагогіка. — 2012. — № 4. - сс.70, 74-75.
10. Lewis-Barned A. What do school children want from sex education? // J Fam Plann Reprod Health Care. — 2010. №2. — pp. 93, 95
11. Орлов Ю.М. Половое воспитание, как звено становления личности. — М.: Просвещение — с.202
12. Романцова С.В. Освіта як спосіб запобігання сексуаль-ному насильству щодо неповнолітніх в Україні. //Доповідь/Юри- дичні і політичні науки — кримінальне право (кримінологія) і кри-міналістика. — 2013. — с.8-9.
13. Ross D.A. Approaches to sex education: peer-led or teacher- led? // PLoS Med. - 2008. - №11. - p. 1537.
14. Stanger-Hall KF, Hall DW. Abstinence-only education and teen pregnancy rates: why we need comprehensive sex education in the U.S. //PLoS One. - 2011. - №10. - p. 6.
15. Stephenson J, Strange V, Allen E, Copas A, Johnson A, Bonell C, Babiker A, Oakley A; RIPPLE_Study Team. The long-term effects of a peer-led sex education programme (RIPPLE): a cluster randomised trial in schools in England. //PLoS Med. — 2008. №5(11). — p.1548.
16. Tripathi N, Sekher TV. Youth in India ready for sex education? Emerging evidence from national surveys. //PLoS One. — 2013. — №8(8). - pp. 6-8.
17. Fentahun N, Assefa T, Alemseged F, Ambaw F. Parents’ perception, students’ and teachers’ attitude towards school sex education. //Ethiop J Health Sci. - 2012. - №22(2). - pp.99
18. Якубова JI. А. Особливості формування статевої куль-тури підлітків. — 2009. — с. 199.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Коханська, А. І., & Романюк, І. Д. (2014). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОЇ ОСВІЧЕНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 11-14. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/384