ПРОФІЛАКТИКА ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

  • С. І. Ніколаєнко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: профілактика, ендокринні захворювання, студент-медик

Анотація

Резюме. Сьогодні розлади роботи щитовидної залози, діабет і ожиріння - найпоширеніші ендокринні захворювання, частина з яких не піддається лікуванню, а вимагає постійної гормональної терапії або хірургічних втручань. У статті наведені результати соціологічного опитування студентів-медиків щодо готовності використовувати профілактичні заходи ендокринних захворювань, власне, для себе, адже саме вони є тими, хто потенційно буде застосовувати їх у своїй професійній медичній практиці.

Посилання

1. “Довідник основних показників діяльності ендокриноло-гічної служби України за 2012 рік” , — №>1/2013 Додаток 1, Том 18. — “Ендокринологія” Науково-практичний журнал ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМИ України”, 2013. - 36.
2. Оцінювання йододефіцитних захворювань та моніторинг їх усунення: Посібник для керівників програм. — Третє видання. - К: “К.І.С. ”, 2008. - 104 с.
3. Єржак Г. Я. Профілактика йододефіцитних захворю-вань: дайджест /уклад.: Г.Я. Єржак, ред. Н.В. Конькова — Дніпропетровськ: ДОНМБ, 2012. - 12 с.
4. Благосклонная Я. В. Эндокринология: учебник для ме-дицинских вузов. / Благосклонная Я. В., Шляхто Е. В., Бабенко А. Ю. — 2-е узд., испр. и доп. — СПб.: СпецЛит, 2007. — 400 с.
5. Барановский А. Ю. Диетология: руководство/ Барановс-кий А. Ю. Издательский дом “Питер”.- 2008 г. с. 1022.
6. Prevention and Treatment of Pediatric Obesity: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline Based on Expert Opinion. [Gilbert P. August, Sonia Caprio, Непе Fennoy and others]. — First published in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. December 2008, 93(12): 4576-4599.
7. Статистичні дані про чисельність населення України станом на 1 січня 2014. [Електронний ресурс]. — Режим досту-пу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/ds/kn/kn_u/ kn0114_u.html/. — назва з екрану.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Ніколаєнко, С. І. (2014). ПРОФІЛАКТИКА ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 15-19. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/385