СУБ’ЄКТИВНА САМООЦІНКА ЗДОРОВ’Я В ЗАЛЕЖНО ВІД КУРІННЯ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

  • М. О. Овдій Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • В. М. Коршак Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • М. В. Тартачна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: фізична підготовленість, студенти, куріння, функціональні показники

Анотація

Резюме. Стаття присвячена проблемі поширеності куріння серед студентської молоді, його впливу на стан здоров’я та фізичну підготовленість. Нами було встанов­лено, що поширеність куріння серед студентської мо­лоді була на рівні Європейського Союзу та склала серед чоловіків 41,2%, серед жінок 17,8%. Нами не було вияв­лено зв’язку між курінням та індексом маси тіла, життє­вим та силовим індексом, натомість у чоловіків, які мали звичку куріння рівень фізичної працездатності був дос­товірно нижчим у порівнянні з чоловіками без звички куріння. Стан свого здоров’я студенти зі звичкою куріння оцінювали нижче в порівнянні зі студентами без звички куріння.

Посилання

1. Вартанян Ф. Е. ВОЗ и борьба с курением в мире: стратегии и тенденции / Ф. Е Вартанян, К. П. Шаховский // Наркология.-2003.-№.4.-С. 2-4.
2. Нивик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. С.- Петербург. Издательский Дом “Нева”;М: “ОЛМА-ПРЕСС" Звездный мир. 2002.— 320 с.
3. Носко М.О. Вплив занять з фізичної культури на стан здоров’я та фізичну підготовленість студентської молоді / М.О. Носко, А.П Кривенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36.наук. пр. — Харків. ХХШ, 2004. - №22. - С. 14-18.
4. Стратегія формування здорового способу життя. Матеріали конференції. Київ,19—20 жовтня 2000 р. — 236 с.
5. Тютюн або здоров ’я в Україні. Збірка інформаційних матеріалів. Київ, 1997. - 215 с.
6. Шаповалова В.А., Коршак В.М., Шимеліс І.В., Халтагароea В.М. Спосіб визначення фізичної працездатності людини. Патент 34351 А.// Бюл. №1.-2001р.
7. Cavender J.B. Effects of smoking on survival and morbidity in patients randomized to medical or surgical therapy in the Coronary Artery Surgery Study (CASS): 10-year follow-ир/ J.B. Cavender, W.J. Rogers, ED. Fisher [et al.] // J Am Coll Cardiol— 1992. —Vol. 20. — P. 287—294.
8. Michael К Freeman. Concentrating risk: a systematic analysis of the global smoking epidemic /Michael К Freeman // The Lancet. — 2013. -Vol. 381- P.52.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Овдій, М. О., Коршак, В. М., & Тартачна, М. В. (2014). СУБ’ЄКТИВНА САМООЦІНКА ЗДОРОВ’Я В ЗАЛЕЖНО ВІД КУРІННЯ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 20-22. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/386