ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ РЕФОРМИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ У СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ

  • С. В. Тарасенко Медичний інститут Сумського державного університету м. Суми, Україна
  • В. А. Сміянов Медичний інститут Сумського державного університету м. Суми, Україна
  • Ю. О. Сміянова Медичний інститут Сумського державного університету м. Суми, Україна
Ключові слова: підготовчий етап реформи, інформаційно-мотиваційна компонента, галузь охорони здоров’я, інформаційна кампанія

Анотація

Резюме. У статті обґрунтована гіпотеза про позитивний вплив на процеси реформування медичної галузі підвищення рівня інформаціонномотіваціонной компоненти реформи в Сумській регіоні шляхом вивчення інформаційних потреб населення, консультацій експертів, інформаційної кампанії з підвищення обізнаності в реформуванні галузі охорони здоров'я.

Посилання

1. Закон України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров ’я щодо удосконалення надання медичної допомоги” від 07.07.2011 Уз 3611-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3611-17.
2. Закон України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров ’я у Вінницькій, Дніпропетровській, До-нецькій областях та місті Києві” від 07.07.2011 Уз 3612-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3612-l 7.
3. Програма економічних реформ на 2010-2014 р.р. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// president.gov.ua >docs/Programa_reform_FINAL_l .pdf.
4. План заходів щодо інформаційної підтримки реформуван-ня охорони здоров’я у рамках Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада” / Реформа медичного обслуговування. Інформаційний супровід реформ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_infsr/.
5. Князевич В.М. Охорона здоров ’я України: стан, проблеми, перспективи / P.O. Слабкий, Ю.В. Вороненко, В.Ф. Москаленко та ін. - К, 2009 . - 437 с.
6. Лєхан В.М. Охорона здоров’я України: проблеми та напрямки розвитку // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я . — 2011. — Уз 4. — С. 5-18.
7. Москаленко В. Ф. Наукові основи втілення нової європейської стратегії “Здоров’я — 2020” / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва, Л.І. Галієнко // Схіжноєвропейський журнал громадського здоров’я. - 2012. - Уз 4. - С. 42-50.
8. Пархоменко Г.Я. Ставлення керівників закладів охорони здоров’я до реформування системи надання медичної допомоги / Б. Я Пархоменко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я . — 2011. — Уз 4. — С. 67-69.
9. Попченко Т. П. Реформування сфери охорони здоров ’я в Україні: організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення : аналіт. доп. / Т. П. Попченко. — К: НІСД, 2012. — 96 с.
10. Салтман Р.Б. Реформы здравоохранения в Европе: ана-лиз современных стратегий / Р.Б. Салтман, Дж. Фигейрас. — М.: Рэотар Медицина. — 432 с.
11. Слабкий БА. К вопросу о реформировании системы здравоохранения: международный опыт / БА. Слабкий, ЕЯ. Пархоменко // Український медичний часопис. — 2012. — Уз 3. — С. 26—9.
12. Сміянов В.А. Оцінка якості медичної допомоги населенню Сумської області / В.А. Сміянов, А.М. Костенко // Україна. Здоров’я нації. — 2012. — Уз 2-3. — С. 218-220.
13. Степаненко А.В. Інструмент для пацієнтів, залучених до управління якістю медичної допомоги. Свропейський досвід реалізації принципів доказової медицини / А.В. Степаненко, О.Н. Ліщишина, О.М. Кравець // Український медичний часопис. — 2010. — Уз 2. -С. 19- 31.
14. Стратегія розвитку Сумської області на період до 2015 року “Нова Сумщина — 2015”. — Суми, 2010. — 119 с.
15. Таллиннская хартия: Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния / Европейская министерская кон-ференция ВОЗ по системам здравоохранения: “Системы здраво- охранения-Здоровье-Благосостояние”. — Таллинн, Эстония, 25—27 июня 2008 г. [Электронный ресурс]. — Режим :// www. euro. who. int/document/E91438R.pdf.
16. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. — 2-е изд. — СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003 — 860 с.
17. Шишкин С.В. Российское здравоохранение: мотивация врачей и общественная доступность / Под ред. С.В. Шишкина. — М.: Независимый институт социальной политики, 2008. — 288 с.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Тарасенко, С. В., Сміянов, В. А., & Сміянова, Ю. О. (2014). ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ РЕФОРМИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ У СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 23-25. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/387