ВПЛИВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ КОМБІНОВАНИМИ ГІПЕРОСМОЛЯРНИМИ РОЗЧИНАМИ

  • О. І. Ковальчук Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Е. В. Черкасов Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • І. В. Дзевульська Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • І. В. Гунас Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Ключові слова: опік, ендогенна інтоксикація, аденогіпофіз, надниркова залоза, тимус, світлова та електронна мікроскопія, молекули середньої маси, лейкоцитарний індекс інтоксикації

Анотація

Резюме. У статті представлені дані про структурні зміни аденогіпофізу, надниркових залоз та тимусу під час експериментальної опікової хвороби щурів за умови її лікування інтравенозною інфузією колоїдно-гіперосмолярних розчинів. Лактопротеїн-S захищає пошкодження стінки судини та має мембранопластичний вплив на органічну структуру.

Посилання

1. Азолов В.В. Проблемы специализированной помощи обо-жженным в России и пути их решения. / В.В. Азолов, В.А. Жега- лов, НА. Пономарева // Международный медицинский журнал. — 2009, 9. -№ 2. - С. 102—107.
2. Инфузионная терапия у пациентов хирургического про-филя / А.Ю. Маленко, М.В. Коровкин, В.И. Залюбовский [и др.] // Укр. хіміотерапевт. журн. — 2008. — №1-2 (22). — С. 47-49.
3. Кветной И.М. Нейроиммуноэндокринология тимуса / И.М. Кветной, А.А. Ярыгин, В.О. Полякова, И.В. Князькин // СПБ: Издательство ДЕАН, 2005. — 160 с.
4. Обгрунтування розробки білкового-сольового препарату “Лактопротеїн з сорбітолом” / Б.О. Кондрацький, М.В. Мин- дюк, М.И. Винарчик [та ін.] // Український журнал гематології та трансфузіології. — 2004. — №2(4). — С. 43-47.
5. Опікова травма та її наслідки / БИ. Козинець, С.В. Слєса- ренко, О.М. Сорокіна [та ін.]. //Дніпропетровськ: Преса України, 2008. — 224 с.
6. Оценка тяжести эндогенной интоксикации и выбор ме-тода детоксикационной терапии у обожженных по данным лейкоцитограммы и биохимического мониторинга / В.К. Кусак, Э.Ц. Фисталь, И.И. Сперанский [и др.] // Клин. лаб. диагностика. — 2000. - №10. С. 36.
7. Скрининговый метод определения средних молекул в биологических жидкостях. Метод, рекоменд. / Н.И. Габриэлян, Э.Р. Левицкий, А.А. Дмитриев [и др.]. // М.: Медицина, 1985. — 18 с.
8. Трансфузійний препарат “Лактопротеїн з сорбітолом” — фармакотоксикологічна характеристика / Б.О. Кондрацький, М.В. Миндюк, М.И. Винарчик [та ін.] // Український журнал гема-тології та трансфузіології. — 2004. — №4 (4). — С. 36-39.
9. Рathophysiology of burns / М. Keck, D. Herdon, L.-P. Komolz [et al.] // Wien Med. Wochenschr. - 2009. - Vol. 159. - P. 327-336.
10. Support of the response to burn injury / Herndon D.N., Tompkins R.G. Lancet. - 2004. Vol. 363 (9424). - P. 1895-1902.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Ковальчук, О. І., Черкасов, Е. В., Дзевульська, І. В., & Гунас, І. В. (2014). ВПЛИВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ КОМБІНОВАНИМИ ГІПЕРОСМОЛЯРНИМИ РОЗЧИНАМИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 42-46. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/404