МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАНОК ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПІДНЕБІННЯ ЩУРА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

  • М.А. Білик-Томашек Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • Є.В. Пальтов Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • Р.М. Онисько Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • В.Б. Фік Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • В.В. Вороненко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • Ю.Я. Кривко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Ключові слова: судини, піднебіння, щурі, діабет

Анотація

 У представленій роботі висвітлено питання особливостей будови ланок гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки щурів на різних етапах перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету з метою проведення порівняльного аналізу отриманих даних з вихідними показ­никами норми. Це дає можливість створення патоморфологічного підґрунтя для проведення корегуючих впливів досліджуваної ділянки у майбутньому. Матеріал для проведення даних досліджень було отримано за допомогою методів посмертної контрастної вазографїї з попередньо проведеним препаруванням досліджуваної ділянки.

Посилання

1. Грачева О. А. Поражение периферических сосудов у больных сахарным диабетом / О. А. Грачева. О. II. Смернова. Е. М. Косенко / Кремлев. медицина. Клинический вестник. " 2003. " № 1. " С. 36-40.
2. Абілаев Ж. Некоторые вопросы состояния микроциркуляции у больных сахарным диабетом / Ж. Абілаев. Г. А. Голубятникова // Патология эндокринной системы: сб. HIIII краев, патологии. - Алма-Ата. 1980. " Т. 41. " С. 39-44.
3. Годованец Л.В. Особенности течения и лечения стоматологических заболеваний у детей, больных сахарным диабетом: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. мед. наук: спец. 14.00.21 “Стоматологія" / Л.В. Годованец. -Львов, 1990. 19 с.
4. Симакова Т. Г. Парадонтопатии Т. Г. Симакова. ММ. Поо жарицкая. С. II. Зидра // Рос. стоматол. жури. - 2000. - А» 7. - С. 35-37.
5. Бобрик І. І. Загальні закономірності ангіогенезу мікроциркуляторного русла/І. І. Бобрик. В. Г. Черкасов //Вісник морфології. - 2001. -Т.7,№1,- С. 1-4.
6. Кравченко В. II. Эпидемиология сахарного диабета, прогноз роста его частоты в Украине и вопросы профилактики /В. II. Кравченко //Пробл. эндокринол,— 1991. - Т. 41. № 3-4. — С.175-189.
7. Балаболкин М. II. Нарушение звеньев микроциркуляции М. II. Балаболкин. Е. М. Клебанов. В. М. Креминская Сахарный диабет. - 1999. -№> L- С. 2-8.
8. Экспериментальный сахарный диабет. Роль в клинической диабетологии. / (В. Г. Баранов. II. М. Соколоверова, Э. Г. Гаспарян и др.) — Л.: Наука. 1983. — 240 с.
9. Emrich L. J. Periodontal disease in non—insulin dependent diabetes mellitus / L. J. Emrich. M. Shlossman. R. J. Genco // J. Periodontal. - 1991. - Vol. 62. -P. 123-131.
10. Manifestations of insulin — dependent diabetes mellitus in the periodontium of young Brazilian patients / [Novaes A. B. Jr.. Pereira A., de Moraes N.. Novaes A. B.]// J. Periodontal. — 1991. — Vol. 62. — P. 116-122.
11. Vlassara H. Microangiopatia delle gengive nei sogetti diabetica insulino-dipententi / H. Vlassara, R. Bucala, L. Strilkar // Lab. Invest. - 1994. - Vol. 10. -P. 138-151.
12. Grossi S. G. Treatment of periodontal disease in diabetics reduces glycated hemoglobin/ S. G. Grossi. F. B. Skrepcinski. T. DeCaro [et al] // J. Periodontal. — 1997. —161. 71. —P. 713-719.
13. Single - blind studies of the effects of improved periodontal health on metabolic cjntrolin Type 1 diabetes mellitus 'J. P. Aldridge.. V Lester.. T. L. P. Watts [et al] //J. Clin. Periolontol. - 1995. - Vol. 22. - P.271-275.
14. Tervonen T. Periodontal disease related to diabetic status. A pilot study of the respose to periodontal therapy in Type 1 diabetes. T. Tervonen. K. Karjalainen J. Clin. Periolontol. - 1997. - Vol. 24. - P. 505-510.
Опубліковано
2014-02-23
Як цитувати
Білик-Томашек, М., Пальтов , Є., Онисько, Р., Фік , В., Вороненко, В., & Кривко, Ю. (2014). МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАНОК ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПІДНЕБІННЯ ЩУРА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(82), 7-12. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/410