ХАРАКТЕР ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОГО ВИСНАЖЕННЯ ЛІКАРЯ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • В.А. Лукіянчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Н.А. Тертична Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція власних досягнень, профілактика

Анотація

Summary. The article presents the problem of emotional exhaustion and determined peculiarities of emotional exhaustion among health professionals. Theoretical analysis revealed that changes in the psychology of medical workers are related to emotional exhaustion. Study presents analysis of some signs of emotional distress among health care workers of the center of emergency medical aid and disaster medicine of Kyiv city and defined periods of working shift with high risk of emotional burnout.

Посилання

1. Бурова О. Життєвий комфорт: структура чиииики та механізми формування. / Ольга Бурова //Соціологія: теорія, ме¬тоди, маркетинг — Л»7. — 2012. — С 99-114
2. Водопьянова Н. Синдром выгорания. / Н. Водопьянова., Е. Старченкова. — 2-е изд. — СПб., 2008. — С. 7-327.
3. Еорохова М.Ю. Личность и емоциональное выгорание / М.Ю. Еорохова, Е.С. Романова // Весник практической психоло¬гии образования. - 2004. - Л»7. - С 29-40.
4. Доценко О.Н. Эмоциональная направленность как фак¬тор “выгорания" у представителей социономических профес¬сий // Психологический журнал. — 2008. — Т. 29 — Л» 5. — С. 91-100.
5. Кірєєва У.В. Синдром емоційного вигорання як резуль¬тат професійного стресу. / У.В. Кірєєва. // Еуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні¬верситет імені Еригорія Сковороди" — Додаток до вип. 31: Тематичний випуск “Проблеми емпіричних досліджень у психо¬логії”. — К: Енозис, 2013. — С.141-145
6. Юр’єва Л.М. Професійне вигоряння у медичних праців¬ників Формування, профілактика і корекція / Людмила Миколаїв¬на Юр’єва — К: Сфера, 2004 — 272 с.
7. Freundberger H.J. Staff burnout / H.J. Freundberger // Social Scienes. - 1974. - P. 159-166.
Опубліковано
2014-09-23
Як цитувати
Лукіянчук , В., & Тертична , Н. (2014). ХАРАКТЕР ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОГО ВИСНАЖЕННЯ ЛІКАРЯ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(82), 149-153. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/413