ЕНТЕРОВІРУСИ В ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОДАХ м. КИЄВА

  • В. А. Понятовський Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: ентеровірусні інфекції, очисні споруди, поширення

Анотація

У роботі наведено дані про результати вірусологічного дослідження проб стічної води м. Києва за 2010-2011 рр. Встановлено рівень забруднення стічної води ентеровірусами (частота виділення вірусів становить 36,5%). Проведено порівняльний аналіз ізоляції ентеровірусів з об’єктів зовнішнього середо­вища та із клінічного матеріалу.

Посилання

1. Dunn J. J. Genomic Determinants of Cardiovirulence in Cox-sackievirus В 3 Clinical Isolates: Localization to the 5r Nontranslated Region / James J. Dunn, Nora M. Chapman, Steven Tracy and Josefe R. Romero// Journal of Virology. — 2000. — Vol. 74. — No. 10. —p. 4787—4794.
2. Гирин B.H. Энтеровирусы в сточных водах и научное обоснование способов деконтаминации / Гирин Виталий Николайович // дис. доктора медицинских наук. — К., 1982—с. 303.
3. Гирін В.В. Роль вірусів Коксакі B y патогенезі цукрового діабету 1-го типу / Гирін В.В. // Український медичний часопис: Наук.- прак. Загально медичний журн. КМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ Украї¬ни. - Київ. - 2009. - №>2. - с. 104-106.
4. Доан С. І. Порівняльна характеристика виділення ентеровірусів із води різного виду в Україні /Доан С. І., Задорожна В.І., Бондаренко В.І., Зубкова Н.Л., Бура Т.О. //Довкілля та здоров ’я. — 2007. — №>4. - с. 38-40.
5. Задорожна В.І. Ентеровіруси у виникненні гепатитів / В.І. Задорожна, В.І. Бондаренко // Лабораторна діагностика. — 2001. -№2.-с. 14-15.
6. Отчет о 26-м совещании Европейской региональной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита / Копенгаген, Дания 18-20 июня 2012 г.
7. Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита/ 4-е изд. ВОЗ, Женева, 2005, с. 112
8. Широбоков В.П. Применение бентонита для выявления энтеровирусов у человека и во внешней среде / В.П. Широбоков, В.П. Гирин, А.И. Якименко и др. //Метод, рек. — К, 1986. — 24 с.
Опубліковано
2014-09-23
Як цитувати
Понятовський , В. А. (2014). ЕНТЕРОВІРУСИ В ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОДАХ м. КИЄВА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(82), 21-24. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/418