КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ПОЛІПОЗНИХ РИНОСИНУЇТІВ

  • С.П. Шиян Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Ю.В. Мітін Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: поліпи носа, назальный поліпоз, антиоксиданти, перекисне окислення

Анотація

Резюме. Робота присвячена вивченню особливостей патогенезу поліпозних риносинуїтів. Розглянуто ланки патогенезу які на нашу думку найбільш важливі при розвитку назального поліпозу. Була обстежена група пацієнтів з 25 осіб з назальним полипозом і 25 чоловік з гіпертрофічним ринітом і викривленням носо­вої перегородки. Всі пацієнти поступили на планове хірургічне лікування. Під час операції у всіх пацієнтів було взято матеріал для дослідження - кров, поліпозну тканину і тканину гіпертрофованої нижньої носової раковини. В крові, поліпозній тканині і тканині нижньої носової раковини були визначені рівні антиоксидант­ного захисту та оксидативного стресу. Виявлено зміни як в крові так і в поліпозній тканині, які свідчать про декомпенсації перекисного окислення ліпідів у пацієнтів з поліпозним риносинуїтом. Водночас зміни в крові і тканині гіпертрофованої нижньої носової раковини були несуттєвими. Був зроблений висновок про доцільність призначення антиоксидантної терапії патентам з поліпозним риносинуїтом.

Посилання

1. Березнюк В.В. Комбинированное лечение больных с полипоз¬ным риносинуситом / Березнюк ВБ., Чернокур А.А. // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 2004. — Хз 3. — С. 14-15.
2. Джурко Л.Р. Хірургічне лікування хворих на хронічний рециди- вуючий поліпозний синуїт у поєднанні з глюкокортикостероідною терапією / Джурко Л.Р. //Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 2000.-№>2.-С. 111-112.
3. Заболотный Д.И. Типы аллергических реакций на различные микробные и аутотканевые антигены при полипозном риносинусите / Заболотный Д.И., Мельников О.Ф., Безбах Д.И., Сидоренко Т.В. // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 2001. — Х° 3. —
С. 204-205.
4. Заболотний Д.І. Поліпоз носа / Заболотний Д.І., Юрочко Ф.Б // Теорія та практика. — 2006. — С. 143.
5. Кіцера О.О. Еозинофільні поліпи — вибір і послідовність ліку-вання / Кіцера О.О. //Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 2004. -Х°3.-С. 49-50.
6. Ланцов Ф.Ф. Эпидемиология полипозных риносинуситов. / Ланцов Ф.Ф., Рязанцев С.В., Цецарский Б.М., Кошель В.И. // СПб.: Агентство “Мединформ”. — 1999. — С. 6-17.
7. Лопатин А.С. Роль топической кортикостероидной терапии в лечении хронического полипозного риносинусита / Лопатин А.С. // Вестник оториноларингологии. — 1999. — Хз 2. — С. 54-58.
8. Лопатин А.С. Современные теории патогенеза полипозного риносинусита / Лопатин А.С.//Рос. ринология. — 2003. — С.48-50.
9. Лопатин А.С. Эффективность назонекса в лечении аллерги-ческого ринита и полипозного риносинусита / Лопатин А.С., Сидо¬ренко И.В., Захаржевская Т.В. и соавт. // Вести, оториноларингологии. - 2000. -Хо 4. — С. 60-63.
10. Лупырь А.В. Гистоиммунологические критерии лечения боль¬ных с полипами параназальных синусов с использованием полибактериальной аутовакцины / Лупырь А.В. // Ринологія. — 2007. — Х° 3. — С. 32-37.
И. Bachert С. The role of Sinus Disease in Asthma. / Bachert C, Patou J., Van Cauwenberge P.//Curr Opin Allergy Clin. Immunol. — 2006. — X°6(l). - C. 29-36.
12. Bernstein J.M. Update on the molecular biology of nasal polyposis. / Bernstein J.M. //Otolaryngol. Clin. — 2005. — Хз38. — C. 55.
13. Larsen K. The estimated incidence of symptomatic nasal polyps. / Larsen K., Tos M. //Acta Otolaryngol. — 2002. — XQ122 (2). —C.l 79-82.
Опубліковано
2014-09-23
Як цитувати
Шиян, С., & Мітін, Ю. (2014). КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ПОЛІПОЗНИХ РИНОСИНУЇТІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(82), 119-121. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/425