УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АДЕНОГІПОФІЗА В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ОПІКОВОЇХВОРОБИ ТА ЗАСТОСУВАННІ ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ

  • А. Ковальчук Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: опікова хвороба, аденогіпофіз, терапія, патогенез

Анотація

У статті наведені дані по динаміці розвитку патологічних змін аденогіпофіза при опікової хвороби в експерименті та їх фармакокорекції шляхом внутрішньовенної інфузії дезінтоксикаційних розчинів. На підставі ультраструктурних досліджень встановлено, що курсове використання розчину НАБ8-1_Х-5% і Лактопротеїн-С істотно знижують патологічні зміни в тканини аденогіпофіза при опікової хвороби, знижують розвиток набряку тканини і загибелі ендокринних клітин.

Посилання

1. Акопян СР. Оптимизация хирургического лече¬ния глубоких циркулярныхожогов конечностей: авто- реф. дис.. канд. мед. наук: 14.00.27/Акопян СетракРу-
бенович. Саратов, 2005. — 23 с.
2. Горшеев А.Н. Ранняя профилактика гнойно-сеп-тических осложнений у тяжелообожженых: автореф. дис. . канд. мед. наук : 14.00.27/ГоршеевАнатолий Ни¬колаевич. Владивосток, 2006. - 18 с.
3. Козинец Г.П., Слесаренко С.В., Шейман Б.С. Ожо-говая интоксикация. Дифференцированные подходы к детоксикационной терапии //Комбустиология. 2003. - № 16-17.
4. Alencar de Castro R.J., LealP.C., Sakata R.K. Pain management in burn patients// Rev Bras Anestesiol. — 2013. - Vol. 63(1). - P. 149-158.
5. Shvacha M.G. The contribution of operate analgesics to the development of infectious complications in burn patients / M.G. Shvacha, G. McGwin, C.B. Hutchinson et al //Am. J. Surgery. 2006. — Vol. 4, № 192. — P. 82-86.
6. Venakatachalapathy T.S., Kumar S.M., Saliba M.J. A comparative study of burns treated with topical heparin and without heparin //Ann. Burns Fire Disasters. 2007. — Vol. 4. - P. 189-197.
Як цитувати
Ковальчук , А. (1). УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АДЕНОГІПОФІЗА В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ОПІКОВОЇХВОРОБИ ТА ЗАСТОСУВАННІ ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 14-18. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/446