СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КОРИ ВЕЛИКОГО МОЗКУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНСУЛЬТІ ТА ЇХ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ

  • С. Савосько Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: повторний інсульт, гострий період, структурні зміни, пластичність

Анотація

В експериментальному дослідженні показано розвиток структурних змін кори головного мозку щурів при повторному інсульту. У гострому періоді інсульту спостерігається розвиток набряку нейронів і деструкція синапсів в цереброкортексе обох півкуль. Застосування пептидних препаратів Церебрал, кортексин і церебролізин запобігає деструкції синапсів і забезпечує пластичність уражених ділянок мозку

Посилання

1. Гамалій Т. П. Особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з півкульовим ішемічним інсультом, який супроводжується внутрішньомозкови- ми ускладненнями //Автореф. дис... канд. мед. наук. - Харків., 2005. - 19 с.
2. Макаренко А.Н., Косицын Н. С., Пасекова Н. В, Свинов М. М. Метод моделирования локального крово¬излияния в различных структурах головного мозга у эк¬спериментальных животных//Журн. высш, нервн. дея- тельн. - 2002. - Т.52, №6. - С. 765-768.
3. Міщенко В. М. Постінсультні стани у хворих на ішемічні порушення мозкового кровообігу // Автореф. дис... канд. мед. наук. - Харків., 2006. - 18 с.
4. Творогова Т. В. Влияние нейропептидов производ¬ных тафтсина на динамику формирования внутримозго¬вой гематомы и функциональное восстановление в усло¬виях экспериментального геморрагического инсульта у крыс//Автореф. дисс. ... канд.мед. наук. -М., 2009. -25с.
5. Chollet F., Tardy J., Albucher J.F. et al. Fluoxetine for motor recovery after acute ischaemic stroke (FLAME):
a randomised placebo-controlled trial // Lancet Neurol. - 2011. - Vol. 10(2). -P. 123-130.
6. Garcia-Alloza M., Gregory J., Kuchibhotla K., Fine S., Wei Y., AyataC., Frosch M., Greenberg S., Bacskai B. Cereb-rovascular lesions induce transient в-amyloid deposition // Brain. -2011. - Vol. 134, N12. - P. 3697-3707.
7. LuftA.R., Hafer-Macko C., Schallert T. Physiological basis of rehabilitation therapeutics in stroke // Stroke recovery and rehabilitation / edited by Stein J., Harvey R.L., Macko R.F., Winstein C.J., Zorowitz R.D. - New York, USA: Demos Medical Publishing, 2009. - P. 145-152.
8. Paxinos G., Watson C. The rat brain in stereotaxic coodiates. San Diego: Academic Press, 2008. - 400p.
9. Zhang C., Chopp M., Cui Y. et al. Cerebrolysin enhances neurogenesis in the ischemic brain and improves
functional outcome after stroke // J. Neurosci Res. - 2010. - Vol. 88. - P. 3275-3281.
Як цитувати
Савосько , С. (1). СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КОРИ ВЕЛИКОГО МОЗКУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНСУЛЬТІ ТА ЇХ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 22-25. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/448