КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІЛ-АСОЦІЙОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ

  • Н. Буринський "Гомельський державний медичний університет", м Гомель, Республіка Білорусь
Ключові слова: ВІЛ-асоційований туберкульоз, морфологічні зміни

Анотація

Туберкульоз в осіб, інфікованих ВІЛ, є епідемію в епідемії. ВІЛ-інфекція відноситься до найбільш важливим з факторів ризику розвитку туберкулеза.Для ретроспективного аналізу клініко-лабораторних і морфологічних особливостей коінфекції ВІЛ / ТБ нами були вивчені патологоанатомічні укладення розтинів пацієнтів, які померли за період з січня по травень 2011 року в Установі "Гомельська обласна туберкульозна клінічна лікарня ". Для виконання поставлених завдань були створені 2 групи. ОГ склали пацієнти з ВІЛ-асоційованим туберкульозом (30 осіб). У КГ були включені ВІЛ-негативні хворі на туберкульоз (32 людини).

Посилання

1. Карачунекий, М.А. Туберкулез при ВИЧ-инфекции /М.А. Карачунский //Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. - 2000. - № 1. - С. 47-51.
2. Туберкулез: патогенез, защита, контроль / под ред. Б.Р. Блума; пер. с англ. М.А. Карачунского. - М.: Медицина, 2002. - 678 с.
3. Эпидситуация по ВИЧ/СПИД в Беларуси / Отдел профилактики ВИЧ/СПИДГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" [Электронныйресурс]. - 2012. - Режим доступа: http:/ /www .aids, by/a idssetuation/.
Як цитувати
Буринський, Н. (1). КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІЛ-АСОЦІЙОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 45-48. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/454