РОЛЬ РАННЬОГО ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХІРУРГІЧНИХХВОРИХ

  • Н. Каракурсаков ГУ "Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского", г. Симферополь
Ключові слова: раннє ентеральне харчування, гост¬рий деструктивний холецистит

Анотація

Проведені дослідження підкреслюють важ­ливість аліментарної підтримки в післяопераційному пе­ріоді і дозволяють рекомендувати раннє ентеральне хар­чування як ефективний метод, що дозволяє досягти швид­кішого одужання хірургічних хворих.

Посилання

1. Острый панкреатит. Патофизиология и лечение. /
В.В. Бойко, И.А. Кршоручко, Р. С. Шевченко [и др.] — Харь-ков, Торнадо. — 2002. — 288 с.
2. Верхулецкий И.Е. Раннее энтеральное питание в комплексном лечении острого деструктивного панкреа¬тита /И.Е. Верхулецкий, Ю.Г. Луценко // Український Журнал Хірургії, №2(11), — Киев, 2011.
3. Костюченко А.Л. Энтеральное искусственное пита¬ние в интенсивной медицине/А.Л. Костюченко, Э.Д. Кос¬тин, А.А.Курыгин// "Специальнаялитература"Санкт- Петербург, 1996.
4. Kummerle L. Hemorrhagic- nekrotisierendepancrea¬titis and bildgebene Verfahren/L. Kummerle, G.P. Dzienis- czewski//Deutsch. Med. Wochenschr. — 1985. — №» 14. — P. 534 -539.
Як цитувати
Каракурсаков, Н. (1). РОЛЬ РАННЬОГО ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХІРУРГІЧНИХХВОРИХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 56-57. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/457