РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ

  • В. Ковальчук Національна медична академія післядипломноїосвіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

Анотація

Представлені результати клінічного дослідження хірургічного лікування 41 пацієнта з внутрішньосуглобових переломами проксимального відділу плечової кістки. Проведено комплексну функціональна оцінка результатів оперативного лікування у віддалений період (6-27 місяців) з використанням шкал Constant і QuickDASH. Проведено аналіз типових ускладнень. Післяопераційні ускладнення діагностовано у 19,5% хворих, половина їх була пов'язана з хірургічним втручанням при об'єктивно складної конфігурації перелому.

Посилання

1. Court-Brown С. М. Epidemiology of adult fractures: A review/C. M. Court-Brown, B. Caesar//Injury. — 2006. —
Vol. 37, Ns 8. -P. 691-7.
2. Helmy N. New trends in the treatment of proximal humerus fractures /N. Helmy, B. Hintermann //Clin Orthop RelatRes. - 2006. - Vol. 442, - P. 100-8.
3. Locking plates improve torsional resistance in the stabilization of three-part proximal humeral fractures / Weinstein D. M., Bratton D. R., Ciccone W. J. 2nd[et al.]// J Shoulder Elbow Surg. - 2006. - Vol. 15, Ns2.-P. 239-43.
4. Locked plate fixation and intramedullary nailing for proximal humerus fractures: a biomechanical evaluation / Hessmann M. H., Hansen W. S., Krummenauer F. [et al.]// J Trauma. - 2005. - Vol. 58, № 6. -P. 1194-201.
5. Locked vs. unlocked plate osteosynthesis of the pro¬ximal humerus — a biomechanical study /Seide K, Triebe J., Faschingbauer M. [et al.]// Clin Biomech (Bristol, Avon). - 2007. - Vol. 22, № 2. - P. 176-82.
6. Surgical treatment of three andfour-part proximal humeral fractures / Solberg B. D., Moon C. N., Franco D.P. [et al.] // J Bone Joint Surg Am. - 2009. - Vol. 91, № 7. - P. 1689-97.
7. Анкін М.Л. Післяопераційна реабілітація у хворих з переломами проксимального відділу плечової кістки / Анкін М.Л., Петрик Т.М., Ковальчук В.М.//Літопистрав- матології та ортопедії. - 2011. - Ns 1-2. - С. 170-173.
8. Modification of the С onstant-Murley shoulder score-introduction of the individual relative Constant score Individual shoulder assessment / Fialka C., Oberleitner G., Stampfl P. [et al.] //Injury. - 2005. - Vol. 36, Ns 10. - P. 1159-65.
9. Ковальчук B.M. Оцінка функціональних резуль^ татів хірургічного лікування хворих з переломами про—' ксимального відділу плечової кістки за допомогою опи- тувальника DASH/В.М. Ковальчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО іменіП.Л. Шупика. - 2011. - Т. 20, Ns 1. - С. 377-383.
10. Ускладнення при остеосинтезі переломів прокси-мального відділу плечової кістки /Анкін М.Л., Петрик Т.М., Ковальчук В.М., Ковальчук М.В. //Літопис трав¬матології та ортопедії. -2012. -Ns 1-2. -С 48-52.
Як цитувати
Ковальчук , В. (1). РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 61-64. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/459