КАРЦИНОЇДИ ШЛУНКА, ТОНКОЇ ТА ТОВСТОЇ КИШОК

  • А. С. Кривешко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • В. О. Яковенко Медичний центр “Універсальна клініка “Оберіг”, м. Київ, Україна
  • В. В. Баздирєв Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини” Державного управління справами, м. Київ, Україна
Ключові слова: карциноїди шлунку та тонкої і товстої кишок, морфологічна діагностика, ендоскопічна біопсія, ендоскопічна резекція слизової оболонки, ендоскопічна підслизова диссекція

Анотація

Резюме. У статті представлені літературні дані про клініко-морфологічних особливостях карціноід, принципах їх класифікації, методи діагностики. Показано, що головним чином локалізація в шлунково-кишковому тракті і складність діагностики карціноід шлунка і кишечника обумовлює актуальність проблеми.Представлени власні дані аналізу діагностики і лікування карціноід шлунка і кишечника. На базі Медичного центру "Універсальна клініка" Оберіг "в 2009-2013 рр було діагностовано 8 випадків карціноід: 2 (25%) в шлунку, 2 (25%) - в дванадцятипалій кишці, 2 (25%) - в тонкій кишці, 1 (12,5%) - у висхідній ободовій кишці, 1 (12,5%) - в прямій кишці. Карціноіди шлунка і клубової кишки вилучені шляхом ендоскопічної резекції слизової оболонки, цибулини дванадцятипалої кишки і прямої кишки - ендоскопічної підслизової диссекции, великого дуоденального сосочка дванадцятипалої кишки, голодної і ободової кишки - хірургічної резекціі.Показано, що морфологічна оцінка ендоскопічних біоптатів слизової оболонки - ефективний спосіб діагностики карціноід. Ендоскопічна резекція слизової оболонки і ендоскопічна підслизова диссекція дозволяє отримати розширений матеріал для морфологічної діагностики і є адекватним методом видалення карціонідов.

Посилання

1. Бевза Д.П. АПУД-клітини шлунково-кишкового тракту та продукти їхнього синтезу (огляд літератури) / Д.П. Бевза,
O. Б. Курик, М.Д. Андреев // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2005. — № 9(2). — С.320-326.
2. Руревич Л.Е. Морфологическая диагностика нейро-эндокринных новообразований желудочно-кишечного тракта / Л.Е.Буревич// Практические рекомендации. — 2009. — Москва, 30 с.
3. Кабанов М.Ю. Этапное лечение больной со злокачественным карциноидом поджелудочной железы с метастазами в печень / М.Ю. Кабанов, В.А. Тарасов, КБ. Семенцов [и др.] // Хи-рургия. — 2013. — №10. — С. 60-62.
4. Марковський В.Д. Клініко-морфологічні особливості кар- циноїдних пухлин / В.Д. Марковський, В.В. Захаренко, І.В. Соро- кіна [та ін.] // Морфологія. — 2013. - № 3. — С.10-15.
5. Хурані І.Ф. Сучасні аспекти морфофункціональної діагно-стики карциноідних пухлин /І.Ф. Хурані, А.П. Ковальчук, О.Я. Ка- карькін // Вісник морфології. — 2009. - № 1(15). — С. 199-202.
6. Яковенко В.О. Ендоскопічна і морфологічна діагностика, малоінвазивне лікування передракових змін слизової оболонки шлунка: Монографія / В. О. Яковенко, М.П. Захараш, О.Б. Курик. — Вінниця: ФОП Каштелянов О. І, 2013. — 136 с.
7. Fahy B.N. Carcinoid of the rectum risk stratification (CaRRS): a strategy for preoperative outcome assessment / B.N. Fahy, L.N.Tang, D. Kimstra [et al.] // Am. Surg. Oncol. — 2007. — Vol. 14. — p. 396-404.
8. Grozinsky-Glasberg S. Metastatic type 1 gastric carcinoid: A real threat or just a myth? // S. Grozinsky-Glasberg, D. Thomas, J.R. Strosberg, [et al.] / World J. Gastroenterol. — 2013. — Vol. 19(46). —
P. 8687-8695.
9. Jamali M. Predicting prognosis in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: an overview and the value of Ki-67 immunostaining // M. Jamali, R. Chetty // Endocr. Pathol. — 2008. — Vol. 19. -P. 282-288.
10. Kim G.U. Clinical outcomes of rectal neuroendocrine tumors d” 10mm following endoscopic Resection // G.U. Kim, K.J. Kim, S.M. Hong [et all.] / Endoscopy. - 2013. - Vol. 45(12). - P. 1018-23.
11. Kim S.H. Endoscopic treatment of duodenal neuroendocrine tumors // S.H. Kim, C.H. Park, H.S. Ki [et al] / Clin. Endosc. — 2013. — Vo. 46(6). - P. 656-661.
12. Klimstra D.S. Pathology reporting of neuroendocrine tumors: application of the Delphic consensus process to the development of a
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Кривешко, А. С., Яковенко, В. О., & Баздирєв, В. В. (2014). КАРЦИНОЇДИ ШЛУНКА, ТОНКОЇ ТА ТОВСТОЇ КИШОК. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 76-79. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/464