РОЛЬ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ МЕТАСТАЗІВ РАКУ ГОРТАНІ ПІСЛЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ

  • К. Ю. Логаніхіна ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”, м. Київ, Україна
  • Т. М. Козаренко ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”, м. Київ, Україна
Ключові слова: рак гортані, метастази раку гортані, комплексна мультидетекторна комп’ютерна томографія, діагностика метастазів раку гортані

Анотація

Резюме. Рак гортані - одна з найбільш часто зустрічаються нозологій, є актуальною проблемою сучасної онкології та отоларингології. У зв'язку з високою частотою виникнення регіонарних і віддалених метастазів при раку гортані після комбінованого лікування, актуальним є відповідне усоверщенстованіе методів діагностики, схеми моніторингу; розробка променевої семіотики даної нозології. В даній статті наведені сучасні підходи до діагностики регіонарних і віддалених форм метастазів раку гортані (включаючи рідкісні форми); розроблені їх семіотичні ознаки. Це сприяло ранній діагностиці, своєчасної корекції вибору методів лікування таких хворих.

Посилання

1. 65-річчя кисетного шва О.С. Коломийченко: переваги та обмеження застосування / Р.А. Абизов, Л.В. Савчук, С.О. Лакіза, С.С. Самойленко // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. — 2008. - № 3. - С. 194.
2. Бариляк А.Ю. Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані : автореф. due. ... канд. мед. наук / А.Ю. Бариляк. — К, 2006. — 19 с.
3. Васильев П.В. Мультиспиральная рентгеновская ком-пьютерная томография в диагностике рака гортани и гортаноглотки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / П.В. Васильев. -М.,
2010. - 39 с.
4. Верещагина О.Е. Диагностические возможности эндос-копии в ларингологии : автореф. дис. ... канд. мед. наук / О.Е. Верещагина. — СПб., 2010. — 19 с.
5. Дикан I.M. Роль комплексної мультидетекторної комп’ютерної томографії у стадіюванні раку гортані / І.М. Дикан, Т.М. Козаренко, КЮ. Логаніхіна // Онкология. — 2013. — Т 15, Кз 1 (55). - С. 63—70.
6. Заболотный Д.И. Роль мультиспиральной КТ в комплексной диагностике рака и рецидива рака гортани / Д.И. Заболотный, ФД. Евчев // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. — 2007. -№> 2. - С. 37—40.
7. Козаренко Т.М. Функціональні проби при мультидетек-торній комп’ютерній томографії у хворих на рак гортані та гортанної частини глотки / Т.М. Козаренко, КЮ. Логаніхіна, Е.В. Лукач // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. — 2011. — №> 3. - С. 47—51.
8. Логаніхіна КЮ. Роль мультидетекторної комп ’ютерної томографії у діагностичному супроводі комбінованого лікування раку гортані / КЮ. Логаніхіна, Т.М. Козаренко // Укр. наук.- мед. молодіжний журн. — 2013. — № 3. — С. 27—30.
9. Набиев А.К. Сравнительная оценка методов комбини-рованного лечения рака гортани III стадии : автореф. дис. ... канд. мед. наук / А.К. Набиев. — Уфа, 2008. — 22 с.
10. Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей глотки и гортани / В.Н. Соколов, З.Н. Шавладзе, П.В. Пилипюк [и др.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2010. — Кз 3—4. — С. 17—22.
11. Dee S.L. Laryngeal metastasis 7 years after radical nephrectomy / S.L. Dee, M. Eshghi, C.S. Otto // Arch. Pathol. Lab. Med. - 2000. - V 124, № 12. - P. 1833-1834.
12. Outcome prediction after surgery and chemoradiation of squamous cell carcinoma in the oral cavity, oropharynx, and hypo-pharynx: use of baseline perfusion CT microcirculatory parameters vs. tumor volume / S. Bisdas, S.A. Nguyen, S.K. Anand [et al.] // Int.
J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. - 2009. - V. 73, №> 5. - P. 1313-1318.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Логаніхіна, К. Ю., & Козаренко, Т. М. (2014). РОЛЬ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ МЕТАСТАЗІВ РАКУ ГОРТАНІ ПІСЛЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 84-86. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/466