КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ С

  • Л. Кондратюк Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: хронічний гепатит С, позапечінкові прояви

Анотація

У статті представлені результати дослідження клініко-лабораторних особливостей перебігу криоглобулинемическом синдрому (КГС) у хворих з хронічним гепатитом С (ХГС). Серед хворих на ХГС з КГС більшість становили жінки, віком старше 40 років. На наявність клінічних симптомів КГС впливали орієнтовна тривалість ІСУ-інфекції та рівень криоглобулинов. У пацієнтів з КГС частіше спостерігалися загальна слабкість і артралгії, ніж у пацієнтів з ХГС без супутнього КГС. Пурпура, симптоми периферичної нейропатії, ураження нирок і легень, які обтяжували перебіг ХГС, відзначалися тільки у хворих з супутнім КГС. Аналіз результатів лабораторних досліджень показав, що у хворих на ХГС, як з КГС, так і без нього, в рівній мірі виражені синдроми цитолізу (підвищення активності АЛТ), мезенхімальних-запальний (підвищення ТП) і холестазу (підвищення активності ЛФ). Однак у хворих з супутнім КГС значно частіше реєструвалася лейкопенія, лімфоцитоз, підвищений рівень ШОЕ, гіпергаммаглобулінемія і позитивний ревматоїдний фактор.

Посилання

1. Cryoglobulinemia. A clinical and laboratory study.
II. Cryoglobulins with rheumatoid factor activity / Meltzer
M, Franklin EC, Elias K, [et al.]//Am. I. Med. - 1966. - N40. -P. 837-56.
2. De Vita S. Hepatitis C virus infection, mixed cryoglobulinemia and BLyS upregulation: Targeting the infectious trigger, the autoimmune response, or both? / S. De Vita, L. Quartuccio, M. Fabris//Autoim. Rev. - 2008. -
N. 8. -P.95-99.
3. Чоп'як В.В. Клінічний алгоритм надання медич¬ної допомоги хворим на поліклоновий (змішаний) кріог- лобулінемічний синдром - D89.1 (методичні рекомен¬дації). /В.В. Чоп'як, І.Я. Господарський, Б.А. Герасун - К, 2006. - 33с.
4. Ferri С. Mixed cryoglobulinemia [Електроннийре- сурс] / Orphanet lournal of Rare Diseases. - Режим дос¬тупу: http://www. oird. com/con tent/3/1/25.
5. Mauss S. Hepatology 2012.A Clinical Textbook/ S. Mauss, T. Berg, I. Rockstroh, C. Sarrazin, H. Wedemeyer - Flying Publisher, 2012. - 546p.
6. Charles E. ClinalB cells inpatients with hepatitis C virus-associated mixed cryoglobulinemia contain an expanded anergic CD21 low В-cell subset/E. Charles, C. Brunette, S. Marukian, [et al.] //Blood. - 2011. - N. 117 (20). - P. 5425-5437.
7. Ferri С. Hepatitis С virus, В-cell disorders, and non-Hodgkin's lymphoma. In Infectious causes of cancer: targets for intervention. National Cancer Institute (NIH) / Ferri C,
Pileri S, Zignego AL Edited by: Goedertll. Totowa, N1// The Humana Press. Inc. - 2000. - P. 349-368.
8. Ferri C. Cryoglobulins (review) //Ferri C, Zignego AL, Pileri SA//I. Clin. Pathol. - 2002. - N 55. - P. 4-13.
9. HCV-related autoimmune and neoplastic disorders: the HCVsyndrome/Ferri C, Antonelli A, Mascia MT, [et al.] //Dig. Liver Dis. - 2007. - Vol. 39, Suppl 1. - P. 13-21.
10. Biologic and clinical significance of cryoglobulins /Brouet IC, Clouvel IP, Danon F, [et al.[//Am. I. Med. - 1974. -N57. -P. 775- 788.
11. Классификация xponmecKozo гепатита: диагно-стика, определение степени тяжести и стадии тече¬ния / Desmet V., Gerser М., Hoofnagle I. Н. [et al.J// Рос. журн. гастроентерол., гепатол., колопроктол. - 1995. - Т. 5, №2,- С. 38-45.
12. Short Guide to Hepatitis С 2012. /ed. by S. Mauss, T. Berg, I. Rockstroh, C. Sarrazin, H. Wedemeyer. - Flying Publisher. - 2012. - 150p.
13. Константинова H. А. Оценка криоглобулинов в сыворотке крови с учетом циркулирующих иммунных комплексов /Н. А. Константинова, А. Ю. Кирсанов // Набор, дело. - 1989. -№11. - С. 62-65.
14. ВермельА.Е. Криоглобулины и криоглобулинемия// Клин. мед. - 2000. -№12. - С. 14-19.
Як цитувати
Кондратюк , Л. (1). КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ С. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 65-68. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/468