КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З НЕУСКЛАДНЕНОЮ ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ЗА ДАНИМИ АППЛАНАЦІЙНОЇ ТОНОМЕТРИ

  • К. Лазарева Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, центральний аортальний тиск, швидкість розповсюдження пульсової хвилі, індекс аугментаціі

Анотація

Проведено клініко-інструментальне обстеження хворих з неускладненій гіпертонічну хворобу 1-11 ступеня. Показники центральної гемодинаміки і пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки в підгрупах хворих визначали за методикою аппланаціонной тонометрии, приладом БрпудггюСог. Аналіз і статистичну обробку отриманої інформації здійснювали за допомогою 'критерію Стьюдента та критерію Вілкоксона.

Посилання

1. Беловол А.Н., Князькова И.И. Антигипертензив¬ная терапия: фокус на центральное аортальное давле¬ние// Ж. Ліки України. -2010. -№8 (144). -С. 71-77.
2. ДзякГ.В., Колесник Т.В., Колесник СЛ. Централь¬ное аортальное давление на фоне длительной комбини¬рованной антигипертензивной терапии//Ж. Укр. Мед,-
Часопис, 4(90) - VII/VIII2012. - С. 89-93.
3. Дзяк Г.В., Колесник Т.В., Колесник СЛ.Динамика показателей жесткости артериальной стенки на фоне комбинированной антигипертензивной терапии//Ж. Укр. Мед.Часопис, 5 (85) -ІХ/Х2011. - С. 57-59.
4. НаказМОЗ України№384від24.05.2012 "Ласта—' нова і клінічний протокол надання медичної допомоги "Артеріальна гіпертензія " під редакцією Богатирьо- воїР.В., Коваленка В.М.
5. Недогода С.В., Ледяева А.А.,Цома В.В., Чумачок Е.В.,Барыкина И.Н. Центральное давление в аорте как мишень для антигипертензивной терапии//Ж. Фарма- тека. -2011. -№20. - С. 30-37.
6. Нильсон П.Синдром раннего сосудистого ста¬рения — как его правильно определить?//Артериальная гипертензия. - 2010. -№4(12). - С. 68-71.
7. Davies J., Struthers A. Pulse wave analysis andpulse wave velocity: a critical review of their strenghs and weaknesses//!. Hypertens. - 2003. - Vol.21. - P.463-472
8. Laurent S., Cockroft J., Bortel L. et al. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications//Eur. Heart J. - 2006. - Vol.27. - P.2588-2605
9. Ріпі R., Cavallini M.C., Palmieri V. et al. (2008)Central bet not brachial blood pressure predicts cardiovascular events in an unselected geriatric population: the ICARe Dicomano Study. J. Am.ColL.Cardiol., 51(25): 2432-2439.
10. Stefanadis C, Tsiamis E, Vlachopoulos C. et al. Unfavorable effect of smoking on the elastic properties of the human aorta//Circulation. - 1997. - Vol.95. - P.31-38.
11. Vlachopoulos C., Alexopoulos N., Panagiotakos D. et al Cigar smoking has an acute determental effect on arterial stiffness//Am J. Hypertens. - 2004. - Vol. 17. - P. 299-303
12. WangK.L., Cheng H.M.,Chuang S.Y. et al.(2009) Central orperipheral systolic orpulse pressure: which best relates to target organs and future mortality? J. Hypertens.? 27(3): 461-467.
Як цитувати
Лазарева , К. (1). КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З НЕУСКЛАДНЕНОЮ ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ЗА ДАНИМИ АППЛАНАЦІЙНОЇ ТОНОМЕТРИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 69-71. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/469