ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕКУРЕНТНОГО ДЕПРЕСИВНОГО РОЗЛАДУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ПОЧАТКУ ПЕРШОГО ЕПІЗОДУ

  • Н. Горлов ДУ "Луганський державний медичний університет", м. Луганськ
Ключові слова: рекурентний депресивний розлад, частота рецидивів, тяжкість епізоду

Анотація

Було проведено комплексне обстеження 96 пацієнтів у віці від 20 до 65 років з діагнозом за МКХ-10: рекурентное депресивний розлад (F33). Методи дослід¬ження включали ретроспективний Вивчення анамнезу пацієнта, клініко-псіхопатологічне дослідження, обсте¬ження пацієнтів за шкалою депресії MADRS, оцінку якості життя с помощью опитувальника SF-36, а такоже шка¬лу гамі Льто на для ОЦІНКИ тривоги (НАМ-А) . КОЖЕН пацієнт проходив комплекс обстеження двічі - під час двох по¬слідовніх депресивно епізодів. Отрімані дані свідчать про ті, что степень тяжкості епізодів рекурентного депре¬сівного розладу, а такоже частота їх Виникнення тім вищє, чим молодша БУВ пацієнт на момент качана первого епізоду. Рівень асоційованої тривоги навпаки, з ВІКОМ має тенденцію до зростання.

Посилання

1. Lepine J.-P., Gastpar М., MendlewiczJ. & Tylee А. Depression in the community: the first pan-European study DEPRES (Depression Research in European Society) //Int. Clin. Psychopharma-col 1997, 12, 19—29.
2. Feldman H.S., Denber H.S. Long-term study of fluvoxamine: a new rapid-acting antidepressant. Lnt
Pharmacopsychiat 1982; 17: 114—122
3. David J. Nutt, Sidney H. Kennedy, Raymond W. Lam, Michael E. Thase (2007). Treating Depression Effectively: Applying Clinical Guidelines, Second Edition. Informa Healthcare. ISBN 0-415-43910-8. 1st ed (2004): ISBN 7- 84184-328-8
4. Можаев M.B., Пакриев С.Г. Факторы риска деп-рессии у пациентов терапевтического стационара // Псих, расстройства в общей медицине — 2010. №1 — с. 53-58
5. Смулевич А.Б Депрессия как общемедицинская проблема: вопросы клиники и терапии //Психиатрия и психофармакотерапия — 2006. №3, Т. 08 — с. 42
6. Бобров А.С., Петрунъко О.В., Иванова Л.А. Деп¬рессия с патологическими телесными сенсациями // Журн. неврол. и психиат. им. С .С .Корсакова. — 2008; №4: 24—31.
7. Розин А. И., ТарганееваН. П., Счастный Е.Д., Ре¬пин А. Н. Депрессивные расстройства у пациентов кар-диологического стационара // Сибирский медицинский журнал (Томск) — 2010. №3-1, Т.25 — с. 29-33
8. Симуткин Г.Г. Рекуррентное кратковременное депрессивное расстройство (обзор литературы) //Обо—' зрение психиатрии и медицинской психологии им. !>ех—' терева — 2010. №1 — с. 36
9. Angst I, Gamma A, Pezawas L et al. Parsing the clinicalphenotype of depression: the need to integrate brief depressive episodes. Acta Psychiat Scand 2007; 115 (3): 221—8
10. A. Wirz-Justice Хронобиология и аффективные рас-стройства (расширенный реферат) // Психиатрия и психофармакотерапия — 2007. №1, Т.09— с. 57.
Як цитувати
Горлов , Н. (1). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕКУРЕНТНОГО ДЕПРЕСИВНОГО РОЗЛАДУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ПОЧАТКУ ПЕРШОГО ЕПІЗОДУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 84-86. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/473