АНАЛІЗ ВИПАДКІВ СПАЛАХІВ ВОДНО-ОБУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ (ЗАДАНИМИ ЛІТЕРАТУРИ)

  • Л. Григоренко ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпропетровськ, Україна
Ключові слова: спалахи хвороб, що передаються водою, штат, територіальні та місцеві управління охорони здоров’я, етіологічний агент, пиття води, гострий гастроентерит невідомої етіології, спалахи гастроентериту

Анотація

Аналіз даних літературного огляду включає відомості щодо спалахів, які тривали протягом січня 1999 до грудня 2000 років та раніше протягом 1995 та 1997 років. З 1971 року Управління з охорони навколишнього середовища і Рада державних та Територіальних Епіде­міологів США використовує моніторинг за причинами ви­никнення спалахів водно-обумовлених захворювань за допомогою сумісної системи спостереження. Ця систе­ма спостереження являється первинним джерелом от­римання даних відносно механізму передачі та ефектів прояву водно-обумовлених захворювань серед населен­ня США та в інших країнах світу.

Посилання

1. Surveillance for waterborne-disease outbreaks — United States, 1999-2000 /Lee SH, Levy DA, Craun GF,
Beach MJ, Calderon RL //MMWR Surveill Summ. — 2002. — # 51(8). - P. 1-47.
2. Survey of microbial quality of drinking water in rural areas of Kashan-Iran in second half of2008 / Miran<,adeh MB, Heidari M, Mesdaghinia AR, Younesian M. // Pak J BiolSci. - 2011. - # 14(1). - P. 59-63.
3. Sources, pathways, and relative risks of contaminants in surface water and groundwater: a perspective prepared
for the Walkerton inquiry / Ritter L, Solomon K, Sibley P.
[et all] // J Toxicol Environ Health. — 2002. — # 65(1). — P. 1-142.
4. Ldentification and epidemiological relationships of Aeromonas isolates from patients with diarrhea, drinking water and foods / Pablos M, Huys G, Cnockaert M. [et all] // Int J Food Microbiol. - 2011. - # 147(3). - P. 203-210.
Як цитувати
Григоренко , Л. (1). АНАЛІЗ ВИПАДКІВ СПАЛАХІВ ВОДНО-ОБУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ (ЗАДАНИМИ ЛІТЕРАТУРИ). Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 99-102. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/484