ТОВЩИНА КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА ЗАГАЛЬНОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ У ДІТЕЙ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • Ю.Р. Мандрика Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • М.В. Хайтович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Р.В. Терлецький Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Л.І. Місюра Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, діти, діагностика, артеріальний тиск, каротидний комплекс інтима-медіа

Анотація

Резюме. У переважної більшості (91,7%) підлітків з артеріальною гіпертензією не залежно від перебігу захворювання (лабильное або стабільне) виявлено потовщення каротидного комплексу інтима-медіа (КІМ), в середньому в 1,35 рази перевищує нормативні значення. Відзначено пряма кореляційна залежність між товщиною каротидного КІМ і средненочной артеріальним тиском систоли (r = 0,55, Р <0,05).

Посилання

1. Коренев ММ., Богмат Л.Ф. та ін. Лікування та профілактика формування ускладнень у підлітків із артеріальною гіпертензією (Методичні рекомендації) — Київ, 2009. — 25 с.
2. Гайдаев Ю.О., Корнацький В.М. Проблеми здоров’я та напрямки його покращання в сучасних умовах // Український кардіологічний журнал. — 2007. — № 5. — С. 12—16.
3. Kollias A. Hypertension in children and adolescents // World J Hypertens. 2011 December 23; 1(1): 15-19.
4. Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків [Текст] /За ред. В.Г. Майданника та В.Ф. Москаленка К. 2007.- 390 с.
5. Іванов Д.Д., Іванова Т.П. Артеріальна гіпертензія у дітей. Кардіоренальні синдроми // Современная педиатрия 2(36)72011.
6. Контроль високого артеріального давления у детей и подростков: рекомендации Европейского общества гипертензии // Артериальная гипертензия. — 2009. — 6 (8). Modeofaccess: http://www.mif-ua.eom/archive/article/l 1058. Titlefromthescreen.
7. 2013 ESH/ESC Guidelines for them anagementof arterial hyper¬tension. Modeofaccess: http://www. esh2013.org/wordpress/wp-content/ uploads/2013/06/ESC-ESH-Guidelines-2013.pdf. Titlefromthescreen.
8. Jourdan C, Wbhl E. Normativevaluesfor intima-media thickness and distensibility of large arteriesin healthy adolescents. J Hypertens. 2005 Sep;23(9): 1707-15.
9. Pignoli P., Tremoli E. Intimalplus medial thick nessofthearterial wall: a direct measurement with ultrasoundimaging Circulation. 1986. V74. P. 1399-1406.
10. Juhola J., Magnussen C.G., Berenson G.S. etal. Combined effects of child and adult elevated blood pressure on subclinical atherosclerosis: the International Childhood Cardiovascular Cohort Consortium. Circulation. 2013 Jul 16; 128(3):217-24.
11. Stabouli S., Kotsis V., Karagianni C., Zakopoulos N., Konstantopoulos A.Blood pressure and carotidartery intima-media thickness in children and adolescents: the role of obesity.Hellenic J Cardiol. 2012 Jan-Feb;53(l):41-7
12. Dratva J., Probst-Hensch N., Schmidt-Trucksdss A. etal. Atherogenesis in youth—early consequence of adolescent smoking. Atherosclerosis. 2013 Oct; 230 (2): 304-9.
13. deArribaMucoz A., Domunguez Cajal MM., Labarta Aizpbn J.I. etal. Carotid intima-media thickness; normal values from 4 years. NutrHosp. 2013 Jul-Aug;28(4): 1171-6.
14. Arslan N., Макау B., Hozlo S. etal. Assessment of athe-rosclerosis in obese adolescents: positive correlation of meanplatelet volumeand carotid intima media thickness. J PaediatrChildHealth. 2013 Nov;49(ll):963-8.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Мандрика, Ю., Хайтович, М., Терлецький, Р., & Місюра, Л. (2014). ТОВЩИНА КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА ЗАГАЛЬНОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ У ДІТЕЙ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 90-92. https://doi.org/10.32345/USMYJ.79(1).2014.90-92