НЕЙРОЕНДОКРИННІ КЛІТИНИ У ВОГНИЩАХ АДЕНОМІОЗА, РЕТРОЦЕРВІКАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗА І ЕНДОМЕТРІОІДНИХ КІСТАХ ЯЄЧНИКІВ

  • А.В. Меліксетян Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • К.В. Філоненко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О.Г. Курик Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: нейроендокринні клітини, аденоміоз, ретроцервікальний ендометріоз, ендометріоідні кісти яєчників.

Анотація

Резюме. Проведено дослідження нейроендокінних едеток при ендометріозі матки (аденомиозе), ретрцервікальном ендометріозі і ендометріозі яєчників. Установлено достовірне збільшення нейроендокринних клітин при ендометріоїдних кістах яєчників і ретро- цервикальном ендометріозі як в осередках ендометріоза, так і в ендометрії цих хворих у порівнянні як з нормальним ендометрієм (контрольною групою), так і з групою хворих аденоміозом. Встановлено, що переважна кількість нейроендокринних клітин знаходиться в функціонально активному стані, тому що містить велику кількість аргірофільних гранул.

Посилання

1. Адамян Л.В. Эндометриозы: Руководство для врачей / Л.В. Адамян, В.И. Кулаков, Е.Н. Андреева — М.: ОАО “Издательство “Медицина”, 2006. — 416с.
2. Волощук И.Н. Молекулярно-биологические аспекты патогенеза аденомиоза / И.Н. Волощук, Ю.А. Ромаданова, А.И. Ищенко, А.А. Бахвалова // Архив патологии. — 2007. — № 3. —C. 56-61.
3. Коган Е.А. Клинико-морфологические параллели и молекулярне аспекты морфогенеза аденомиоза / Е.А. Коган, А.Л. Унанян, Т.А. Демура, ОМ.Гречухина, И.С.Сидорова, В.И. Ки¬селев// Архив патологии. — 2008. — Т. 70, № 5. — С. 8 -12.
4. Курик О.Г. Вплив гормонів APUD-системи на пухлинний ріст / О.Г. Курик, М.Д. Андреев, Л.В. Боднар, Д.П. Бевза, О.В. Про- коп’юк, В.В. Баздирев // Галицький лікарський вісний. — 2005. — Т.12, №>4. - С.144-147.
5. Сидорова И.С. Новый взгляд на природу эндометриоза (аденомиоза) / И.С. Сидорова, Е.А. Коган, О.В. Зайратьянц, АЛ. Унанян, С.А. Леваков // Акушерство и гинекология. — 2002. — № 3. - С. 32-38.
6. Райхлин И.Т. Еще раз про апудоциты. / И.Т. Райхлин, ИМ. Кветной, Л.А. Барышевская // Архив патологии. — 2000. — №> 2. - С.57-60.
7. Чернышова А.Л. Апудоциты при пролиферативных процессах эндометрия / А.Л. Чернышова, Л.А. Коломиец, И.Г. Крицкая, И.В. Суходоло// Бюллетень СО РАМН. — 2005. — №> 3. - С. 37-40.
8. Braun D. Quantitative expression of apoptosis-regulating genes in endometrium from women with and without endometriosis /
D. Braun, J.Ding, F. Shaheen, J. Willey, N. Rana, W.P. Dmowski // Fertil. Steril. - 2007. - V. 87. - P. 263-268.
9. Dmowski W.P. Immunology of endometriosis / W.P. Dmowski, D.P.Braun //Obstetrics and Gynaecology. — 2004. — VI8, N2. - 245-263.
10. Dmowski W.P. Advances in the treatment of endometriosis — the potential of elagolix / W.P. Dmowski // Obstetrics and Gynaecology. — 2008. -N 3. - P.21-23.
11. Vinatier D. Is endometriosis an endometrial disease? / D.Vinatier, M.Cosson, P. Dufour // Europ. J. Obstet. Gynaec. and Reprod. Biol. - 2000. - Vol. 91, N 2. - P. 113 - 125.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Меліксетян , А., Філоненко, К., & Курик, О. (2014). НЕЙРОЕНДОКРИННІ КЛІТИНИ У ВОГНИЩАХ АДЕНОМІОЗА, РЕТРОЦЕРВІКАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗА І ЕНДОМЕТРІОІДНИХ КІСТАХ ЯЄЧНИКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 93-95. https://doi.org/10.32345/USMYJ.79(1).2014.93-95