ІНТЕРЛЕЙКІН-8 ТА СТАН ОКСИДАНТНО- ПРОТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ПОЄДНАНУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ, У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ

  • О. Ю. Оліник Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Ключові слова: пептична виразка, цукровий діабет, перекисне окиснення ліпідів, квінаприл

Анотація

Резюме. У роботі вивчені показники перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи. Виявлено, що у хворих на виразкову хворобу, з супутнім цукровим діабетом, інтенсифікація процесів перекисного окислення ліпідів супроводжується виснаженням системи антиоксидантного захисту. Встановлено, що квінаприл сприяє зменшенню дисбалансу оксидантно-протиоксидантного гомеостазу.

Посилання

1. Вахненко А.В. Стан метаболічної інтоксикації у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу в динаміці лікування / А.В.Вахненко // Світ медицини та біології. — 2010. — М2. — С. 29-32
2. Іоффе І.В. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих з численними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки / І.В. Іоффе // Клінічна хірургія. — 2004. — М8. — С.11-12.
3. Височин М.В. Стан систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень / М.В. Височин, Л.М. Іванова // Сучасн. гастроентерол. — 2009. — М2 (46). — С. 38-40
4. Dunlop R. A. Recent developments in the intracellular degradation of oxidized proteins /Dunlop R. A., Rodgers K. J., Dean R. T. //Free. Radic. Biol. Med. - 2002. - Vol. 33, No. 7. -P. 894-906.
5. Вдовиченко В.І. Пептична виразка у хворих на цукровий діабет / В.І. Вдовиченко, Н.В. Гутвірт // Сучасна гастроентерологія. - 2009. - М5 (49). - С.107-110
6. Мкртумян А.М. Особенности течения язвенной болезни желудка у больных сахарным диабетом 2-го типа. / А. Мкртумян, И. Маев, К. Баирова // Медицина критических состояний. — 2008. - М5. - С.41-44
7. Dore М. Diabetes mellitus and helicobacter pylori infection / Dore M. //Nutrition — 2003 — Vol. 16— P. 407—410.
8. Helicobacter pylori and diabetes mellitus / Saluja JS, Ajinkya M, Khemani В [et al.]// Bombay Hosp J. — 2002. — 44. — P.57-60.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Оліник, О. Ю. (2014). ІНТЕРЛЕЙКІН-8 ТА СТАН ОКСИДАНТНО- ПРОТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ПОЄДНАНУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ, У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 108-110. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/498