ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИКОДИНАМІКИ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ НОВОГО ФУНГІЦИДУ ІНДУКТОРУ МІКРОСОМАЛЬНИХ ФЕРМЕНТІВ СЕДАКСАНУ

  • А.М. Антоненко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра гігієни та екології м. Київ, Україна
Ключові слова: фунгіцид, седаксан, токсичність, небезпечність, допустима добова доза.

Анотація

На сьогоднішній день від хвороб сільськогосподарських культур гине близько третини врожаю. Крім того, токсини грибів можуть викликати отруєння у людини та тварин. Для боротьби із вказаними проблемами широко використовують пестициди. Одним із шляхів вирішення проблеми резистентності шкідників до фунгіцидів, що часто використовуються, є використання речовин із новим механізмом дії, таких як перспективний клас фунгіцидів інгібіторів сукцинатдегідрогенази. Метою роботи була гігієнічна оцінка небезпечності за токсикологічними критеріями нового фунгіциду інгі­ бітору сукцинатдегідрогенази II покоління седаксану, наукове обґрунтування його допустимої добової дози. Оцінку токсичності для теплокровних лабораторних тварин та небезпечності для людини проводили за даними літератури та інтернет-сайтів згідно з діючою в Україні гігієнічною класифікацією пестицидів за ступенем небезпечності (ДСанПін 8.8.1.002-98). Допустиму добову дозу седаксану для людини обґрунтову­ вали згідно методології комплексного гігієнічного нормування пестицидів, прийнятих в Україні. Були вивчені особливості токсикодинаміки нового фунгіциду седаксану. Було встановлено, що згідно з гігієнічною класифікацією пестицидів його віднесено до 3 класу небезпечності (помірно небезпечний). Показано, що первинним органом-мішенню дії седаксану є печінка, вторинним -  щитоподібна залоза. Встановлено, що седаксан є індуктором мікросомальних ферментів по фенобарбіталовому типу. Обґрунтовано допустиму добову дозу для людини седаксану на рівні 0,1 мг/кг.

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Антоненко , А. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИКОДИНАМІКИ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ НОВОГО ФУНГІЦИДУ ІНДУКТОРУ МІКРОСОМАЛЬНИХ ФЕРМЕНТІВ СЕДАКСАНУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 6-9. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(93)().2016.6-9