ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ІНВАЛІДИЗАЦІЇ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

  • М. М. Сепіханова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Л. И. Соколова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: розсіяний склероз, рівень інвалідизації, якість життя

Анотація

Резюме. Проведене дослідження показало, що хворі з початком захворювання у старшому віці мають досто­вірно більш швидкий темп прогресування захворюван­ня, в той час як у пацієнтів, які захворіли в молодому віці, переважає помірний темп прогресування PC.

Показники якості життя у хворих PC старшого віку до­стовірно нижче в порівнянні з групою молодого віку при тривалості захворювання до 10 років. Найбільше страж­дає фізична складова якості життя, а саме рольове фізичне функціонування та одна з психологічних складо­вих - рольове емоційне функціонування.

Посилання

1. Бисага Г.Н. Рассеянный склероз. Современные представления, диагностика и лечение. — Санкт-Петербург: Аспект плюс,
2001. - 41 с.
2. Волошина Н.П., Егоркина О.В. (2011) Проблема рассеянного склероза в Украине. Фармакологическое обоснование лечения PC. Науковий симпозіум з міжнародною участю “Медичні та соціальні аспекти реабілітації в неврології, психіатрії і наркології”, 24—25/ листопада, Київ.
3. Малкова Н.А., Иерусалимский А.П. Рассеянный склероз. Новосибирск, 2006; 170 с.
4. Новик А.А. Концепция исследования качества жизни в не-врологии/ А.А. Новик, М.М. Одинак, Т.Н. Ионова, Г.Н. БисагаП Неврологический журнал. -2002. № 6.- С. 49-52.
5. Рассеянный склероз: руководство / Т.Е. Шмидт, Н.Н. Яхно. — 2-е изд. — М. : МЕДпресс-информ, 2010. — 146 с.
6. Шварц Г.Я. Фармакоэкономическое обоснование применения лекарственных препаратов превентивного ряда в лечении больных рассеянным склерозом / Г.Я. Шварц // Неврологический журнал. 2001. - № 1. - С. 43-47.
7. Delalande S. et al. Late onset multiple sclerosis // Rev. Neurol. —
2002. - Vol. 158(11). - P. 1082—1087.
8. Janardhan V. Quality of life in patients with multiple sclerosis. The impact of fatigue and depression / V. Janardhan, R. Bakshi. // Journal of the Neurological Scienes.-2002.-Vol 205.-№ 1. P.51-58.
9. Janssens A. C. Impact of recently diagnosed multiple sclerosis on quality of life, anxiety, depression and distress of patients and partners I A.C. Janssens, P A. van Doom, J.B. de Boer et all II Acta. Neurol. Scand. 2003. - Vol. 108.6.-P. 389-395.
10. Multiple sclerosis with very late onset: report of six cases and review of the literature / G. Azzimondi, A. Stracciari, R. Rinaldi [et al.] // Eur. Neurol. - 1994. - Vol. 34, N 6. -P. 332-336. 125
11. Nortvedt M.W. Quality of life in multiple sclerosis: measuring the disease effects more broadly / M. W. Nortvedt, T. Rii.se, Kjell- Morten Myhr. et all. II Neurology.-1999. Vol.53. — P. 1098-1103.
12. Noseworthy, J. et al. Multiple sclerosis after age 50 // Neurology. — 1983. - Vol. 33. -P. 1537—1544
13. Verjans E., Theys P., Delmotte P. et al. Clinical parameters and intrathecal IgG synthesis as prognostic features in multiple sclerosis. Part I. J Neurol 1983; 229: 3: 155—165.
14. Ware J.E., Snow K.K., Kosinski M., Gandek B. SF-36 Health Survey. Manual and interpretation guide. — The Health Institute, New England Medical Center. Boston, Mass., 1993.
15. White A. D. Features of multiple sclerosis in older patients in South Wales / A. D. White, R. J. Swingler, D. A. Compston // Gerontology. — 1990. - Vol. 36, N 3. -P. 159—164. 126.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Сепіханова, М. М., & Соколова, Л. И. (2014). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ІНВАЛІДИЗАЦІЇ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 111-114. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/500