МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЇ ЛАЗЕРА DORNIER MEDILAS D UROBEAM 940 НМ НА ТКАНИНУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

  • Р.С. Трачук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини” ДУС, м. Київ, Україна
  • М.Д. Дячук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини” ДУС, м. Київ, Україна
  • А.З. Журавчак Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини” ДУС, м. Київ, Україна
Ключові слова: морфологічне дослідження, тканина простати, лазер Dornier Medilas D UroBeam, коагуляційний некроз.

Анотація

Резюме. Представлені результати морфологічного дослідження тканин простати, отриманих при використанні комбінації двох методів - вапоризації лазером Dornier Medilas D UroBeam і трансуретральної резекції простати у пацієнтів з доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Встановлено, що послідовне використання вапоризації лазером Dornier Medilas D UroBeam при потужності 175- 250 Вт і трансуретральної резекції забезпечує зменшення зони коагуляційного некрозу, що перешкоджає утворенню масивною струпа, а фотоселектівность лазерного випромінювання до гемоглобіну викликає коагуляційний некроз вмісту судин в осередках з нормальною стромой, що перешкоджає кровотечі.

Посилання

1. Журавчак А.З., Пасечников С.П., Дячук М.Д. Патент на корисну модель №74938 “Спосіб забору гістологічного матеріалу з передміхурової залози”. 12.11.2012.
2. Когут В.В. Первые результаты лечения больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы диодным лазером Medilas D UroBeam в Украине / В.В.Когут, Б.В.Джуран / / Урология. - 2012. - №> 3. - С. 34-37.
3. Instruction for Dornier Medilas D UroBeam laser 940. Wessling,
2012. 88p.
4. Al-Ansari A. Shokeir GreenLight HPS 120-W Laser Vaporization Versus Transurethral Resection of the Prostate for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia: A Randomized Clinical Trial with Midterm Follow-up / A. Al-Ansari, N. Younes, V P.Sampige [et al.] // European Urology. - 2010. - Vol. 58, № 3: - P. 349-355/
5. Bae W.J. Risk Factors for Failure of Early Catheter Removal After Greenlight HPS Laser Photoselective Vaporization Prostatectomy in Men With Benign Prostatic Hyperplasia / W.J.Bae, S. G. Ahn, J.H. Bang [et al] // Korean Journal of Urology. — 2013. — Vol. 54, No. 1: 31.
6. Goh A.C. Photoselective Laser Vaporization Prostatectomy Versus Transurethral Prostate Resection: A Cost Analysis / A. C. Goh , R.R. Gonzalez //The Journal of Urology. — 2010. — Vol. 183,№ 4. — P. 1469-1473.
7. Misran V. Traitement de I’hyperplasie Imnigne de prostate par photovaporisation au laser Greenlight: analyse de la literature / V. Misran, M. RouprKt, J. Guillotreau [et al.]// Progrus en Urologie. —
2013. - Vol. 23, № 2: - P. 77-87.
8. Ruszat R. GreenLight Laser Vaporization of the Prostate: SingleCenter Experience and Long-Term Results After 500 Procedures / R. Ruszat, M. Seitz, S.F. Wyler [et al.] // European Urology. — 2008. — Vol. 54, № 4. - P. 893-901.
9. Zhang X. Photoselective Vaporization Versus Transurethral Resection of the Prostate for Benign Prostatic Hyperplasia: A Meta-Analysis/ X. Zhang, J. Geng, J.Zheng [et all //Journal of Endourology.- 2012. - Vol. 26, № 9: - P.1109-1117.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Трачук, Р., Дячук, М., & Журавчак, А. (2014). МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЇ ЛАЗЕРА DORNIER MEDILAS D UROBEAM 940 НМ НА ТКАНИНУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 119-122. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/506