ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ З ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЄЮ

  • В.М. Цимбал Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Ключові слова: сполучна тканина, цукровий діабет, діабетична нефропатія, діти.

Анотація

Резюме.С метою з'ясування особливостей метаболізму сполучної тканини обстежено 67 дітей хворих на цукровий діабет. Визначали рівні колагенолітичні активності, глікозаміногліканів, оксипролина і вітаміну С в сечі. Виявлено глибокі порушення метаболізму сполучної тканини у дітей всіх груп. Встановлено зв'язки між рівнями показників обміну сполучної тканини і тривалістю захворювання. Запропоновано використовувати ці параметри як тестів клінічного моніторингу для об'єктивної оцінки структурно-функціональних змін в нирці, прогнозу прогресування діабетичної нефропатії.

Посилання

1. Інформаційний бюлетень ВООЗ №312, вересень 2012 р.
2. Сенаторова А.С. Сахарный диабет от ребенка до взрослого / А.С. Сенаторова, Ю.И. Караченцев и др. - Монография. — Харьков: Изд-во ХНМУ, 2009. - С. 94-96.
3. Stevens РЕ, Levin A. Evaluation and management of chronic kidney disease: synopsis of the kidney disease: improving global outcomes 2012 clinical practice guideline / PE. Stevens, A. Levin. — Ann Intern Med. - 2013. - V. 158. - P. 825-830.
4. John Chan. Diabetic Nephropathy / Chan John. — InTech, Published: April 20, 2012. — P. 3-5.
5. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “Дитяча ендокринологія’’: про-токол надання медичної допомоги дітям хворим на цукровий діабет. Наказу МОЗ України № 254 від 27.04.2006.
6. Зайчик A.Ill., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Основы патохимии/ А.П. Зайчик, Л.П. Чурилов. — Санкт-Петербург: Изд-во ЭЛБИ - 2000. - 688 с.
7. Курникова И.А., Маслова И.С.Дисплазия соединительной ткани: прогностическое значение в диабетологии / И.А. Курникова, И.С. Маслова. —Монография. —LAMBERTAcademicPublishing. — 2011. - 116 с.
8. Tolouian R., Hernandez G. Prediction of diabetic nephropathy: The need for a sweet biomarker / R. Tolouian, G. Hernandez. —Nephropathol. — 2013. — V. 2(1). — P. 4-5.
9. Ziyadeh FN, Wolf G. Pathogenesis of the podocytopathy and proteinuria in diabetic glomerulopathy /FN.Ziyadeh, G.Wolf. — Current Diabetes Reviews. - 2008. - V. 4(1). - P. 39-45.
10. Kanwar Y.S., Wada J. Diabetic nephropathy: mechanisms of renal disease progression / Y.S. Kanwar, J. Wada [et al.]. — E. Biol. Med. (Maywood). - 2008. - V. 233(1). - P. 4-11.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Цимбал, В. (2014). ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ З ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 123-126. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/507