ВИДАТНИЙ АНАТОМ ПРОФЕСОР АРСЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ СТАРКОВ

  • О. В. Маліков Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • І. В. Дзевульська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • М. Р. Ігнатіщев Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • В. Л. Гончаров Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Р. В. Ведерко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • А. В. Ковальчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: анатомія, хірургія, анатомічна школа, дослідження, препарати

Анотація

Резюме. Стаття присвячується 140-річному ювілею вітчизняного вченого Арсенія Вікторовича Старко¬ва. Показана його наукова і викладацька робота в якості завідувача кафедри анатомії людини Київського університету Святого Володимира. Також ос¬вещаются сторінки його біографії в важкі роки пер¬вой половини XX століття.
Науково-педагогічна діяльність А.В. Старкова тісно пов'язана з формуванням вітчизняної школи анатомів.

Посилання

1. Васильев КК Профессор А.В.Старков (к 125-летию со дня рождения) //Морфология. 1999. Т.115, №3.
2. Энциклопедический словарь медицинских терминов. М.: Сов. энциклопедия. 1982, Т.1, С.135.
3. Этиология и патологическая анатомия мышечной кривошеи: Диссертация. — М.: 1900. — 135 с.
4. Анатомия прямой кишки и мышц, имеющих к ней отношение. Литературное и анатомическое исследование. — М.: 1912. — Т.1. - 519 с.
5. Анатомия фасций и клетчатки малого таза. — М.: 1912. - Т.2.
6. Спіров М.С. Київська анатомічна школа. — Київ: Здоров’я 1965. - С.90-91.
7. В. Плющ. Медична наука в Україні у першій половині XX сторіччя // Матеріали до історії української медицини. — Нью- Йорк; Мюнхен, 1975. - ТІ. - С. 75, 96, 102, 104, 114.
8. Макаренко І.М. Полякова І.М. Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991). — Киев: Здоровья, 1991. — С. 105.
9. Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини XX століття та їх наукові школи. Біографічні нариси та бібліографія. - Л.: 2002. - С.111-113.
10. Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура XVIII- XX вв. Биографическое и медико-биологические науки. М.: 2003. С.224-225.
И. Загальна біологія. — Прага, 1925.
12. Дослідження про нерви серця. — Прага, 1946.
13. ЛГИА. Ф.7131. Оп.1. №58. Л.: Автограф.С.63-69.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Маліков, О. В., Дзевульська, І. В., Ігнатіщев, М. Р., Гончаров, В. Л., Ведерко , Р. В., & Ковальчук , А. В. (2014). ВИДАТНИЙ АНАТОМ ПРОФЕСОР АРСЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ СТАРКОВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 149-151. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/514