ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ НЕХОДЖКИНСЬКИХ ЛІМФОМ

  • Ю.А. Бусленко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: НХЛ, клінічна класифікація, морфо¬логічні класифікації, діагностика НХЛ, прогнозування наслідків.

Анотація

Резюме. Представлено аналіз літератури, присвяче­ної питанню оптимізації алгоритмів класифікації та діаг­ностики хворих на Неходжкінські лімфоми. Розглядають­ся ключові моменти у розвитку технологій діагностики і спроб класифікувати пухлини лімфоїдної тканини. Пред­ставлені нові аспекти покладені в новітню класифікацію ВООЗ 2008 року. Вивчено дані літератури з клінічних дос­ліджень із застосуванням прогностичних індексів.

Посилання

1. Рак в Україні, 2011-2012: Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби в Україні/ [Федоренко З.П., Михайлович Ю.И., Гулак Л.О., та інші.]; під ред. Щепотіна І.Б. — К: Національний інститутраку, 2013. — (Бюлетень Національ¬ного канцер-реєстру України, №14).
2. Стандарты диагностики и лечения неходжкинских лим-фом в мире и в Украине: комментарии специалистов / Н.А. Крячок, О.В. Пономарева//3доровье Украины. — № 13-14. — 2008.
3. SEER Cancer Statistics Fact sheets: Non-Hodgkin Lymphoma. National Cancer Institute 2013 .Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/ statfacts/html/nhl. html.
4. Диагностика и определение распространенности (складирование) Неходжкинских лимфом/ Н.В. Поддубная, Е.А. Дёмина // Практическая онкология—№ З.—Том 5.—2004 — с. 176-184
5. О природе и новой классификации лимфоидных опухолей / Д.Ф. Глузман [и др.]// Онкология. — №2. —Том 14.-2012. — с.117-125.
6. Genentech USA/ Non-Hodgkin’s Lymphoma a histo-pathologic and prognostic evaluation/ Biooncology. — 2010.
7. Cabanillas F. Non-Hodgkin’s lymphoma: the old and the new. Elsevier Inc.2011.
8. Sarkozy C, Baseggio L, and oth.Peripheral blood involvement in patients with follicular lymphoma: a rare disease manifestation associated with poor prognosis. Hospices Civils de Lyon (HCL)ZPierre Benite Cedex, France.2013.
9. William BM, Armitage JO. International analysis of the frequency and outcomes of NK/T-cell lymphomas. Best Pract Res Clin Haematol. 2013.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Бусленко, Ю. (2014). ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ НЕХОДЖКИНСЬКИХ ЛІМФОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 152-154. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/516