ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИГАРОК НА ПОКАЗНИКИ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ОРГАНІЗМУ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

  • Сергій Деркач Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
  • Анна Благая Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Ключові слова: артеріальний тиск, електронні цигарки, тонометрія, студенти-медики, паління, здоров’я

Анотація

Артеріальний тиск є одним із ключових показників фізіологічного стану людини. Цей показник, так само як і пульс, відображають стан роботи серцево-судинної системи та за їх величинами прямо чи опосередковано можна в загальному визначити наявність захворювань, як серця та судин, так і інших органів. Тому визначення показників артеріального тиску серед представників різних за рівнем здоров’я груп населення є актуальним завданням сучасної медицини. Мета роботи: гігієнічна оцінка та моніторинг показників артеріального тиску у студентів-медиків при палінні електронних цигарок. Матеріали та методи: Проведено кількісний та якісний аналіз рівня систолічного, діастолічного тиску, середнього артеріального та пульсового тиску у студентів-медиків вікової категорії від 18-23 років, до та після паління електронних цигарок. Результати: Дані, отримані в ході дослідження, цілком відображають важливість показників тонометрії. Так, рівень систолічного артеріального тиску зріс через 10 хв у середньому на 7,7 %, проте через 50 хв повернувся до оптимального значення. Рівень діастолічного артеріального тиску зріс через 10 хв у середньому на 8,8%, проте через 50 хв –приріст становив 4 %. Висновки: Дані зміни у нетривалий проміжок часу не є критичними, так як організм використовує компенсаторні механізми для стабілізації показників гемодинаміки, проте щоденне паління може призвести до розвитку ХОЗЛ, а також патології серцево-судинної системи, зокрема ішемії міокарду або серцевої недостатності за лівошлуночковим типом. Тому не можна віднести паління електронних сигарет до нешкідливого типу звичок.

Посилання

Балакірєва О. М. (2016). Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 2011/ОМ Балакірєвої (кер. авт. кол.), ТВ Бондар, ЮП Галіч та ін. К.: ТОВ ВПК «ОБНОВА.
Гусаров Г. В. Добове моніторування артеріального тиску та його оцінка, I – Medic: статті, Г. В. Гусаров. 2017. 1-4.
Добрянська, О. В. (2018). Куріння електронних сигарет як чинник ризику для здоров’я сучасної молоді. Здоровье ребенка, (13,№ 5), 456-461
Коваленко, В. М., Свіщенко, Є. П., & Сіренко, Ю. М. (2015). Настанова з артеріальної гіпертензії. К.: МОРІОН, 364.
Марков, В. В. (2012). Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. М.: Академия, 320.
Слабкий, Г. О., Красовський, К. С., Поліщук, М. Є., & Григоренко, А. А. (2010). Контроль над тютюном в Україні. Національний звіт.
Хворостінко, Т. Б., & Григорян, О. В. (2019). Вплив електронних сигарет на організм і здоров’я населення в регіонах України (Doctoral dissertation, ХНМУ).
Elias, J., Dutra, L. M., Helen, G. S., & Ling, P. M. (2018). Revolution or redux? Assessing IQOS through a precursor product. Tobacco control, 27(Suppl 1), s102-s110.
Etter, J. F., & Bullen, C. (2018). A longitudinal study of electronic cigarette users. Addictive behaviors, 39(2), 491-494.
Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redon, J., Zanchetti, A., Böhm, M., Christiaens, T., Cifkova, R., De Backer, G., Dominiczak, A., Galderisi, M., Grobbee, D. E., Jaarsma, T., Kirchhof, P., Kjeldsen, S. E., Laurent, S., Manolis, A. J., Nilsson, P. M., Ruilope, L. M., Schmieder, R. E., … Wood, D. A. (2016). 2016 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal, 34(28), 2159–2219. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht151.
Опубліковано
2020-09-07
Як цитувати
Деркач, С., & Благая, А. (2020). ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИГАРОК НА ПОКАЗНИКИ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ОРГАНІЗМУ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 117(3), 10-16. https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(117).2020.10-16