ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ НА ДУМКУ ЛІКАРІВ КАРДІОЛОГІВ

  • Анатолій Іванюк Кандидат медичних наук, завідувач Центру кардіохірургії КП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
  • Олександр Канюра Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Ключові слова: хвороби системи кровообігу, сільське населення, кардіологічна допомога, соціологічні дослідження

Анотація

Мета роботи - за матеріалами соціологічного опитування лікарів-кардіологів вивчити стан, проблеми та шляхи вдосконалення організації кардіологічної допомоги сільським жителям. Матеріали і методи. За спеціально розробленою анкетою проведене соціологічне дослідження, яке охопило репрезентативну вибірку, що налічувала 352 лікаря-кардіолога з усіх регіонів України.  Результати. Основними проблемам організації кардіологічної допомоги сільському населенню, за матеріалами соціологічного опитування лікарів кардіологів, є: недофінансування закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), нерівномірна укомплектованість лікарями і середніми медичними працівниками, низька оплата праці медичного персоналу, велике навантаження, недостатнє оснащення ЗОЗ медичною апаратурою, слабка профілактична робота. Основними напрямами удосконалення кардіологічної допомоги сільському населенню, на думку лікарів-кардіологів України, є: підвищення фінансування ЗОЗ (91,5±1,5%); підвищення оплати праці (87,2±1,8%); запровадження обов'язкового соціального медичного страхування (81,8±2,1%); запровадження механізмів економічної мотивації персоналу (89,8±1,6%); оснащення ЗОЗ лікувально-діагностичним обладнанням (73,9±2,3%); підвищення якості післядипломної підготовки лікарів-кардіологів (78,2±1,9%); запровадження системи моніторингу якості медичної допомоги (66,9±4,9%); збільшення господарчої та юридичної самостійності ЗОЗ (78,1±2,2%); запровадження механізмів державно-приватного партнерства зі збереженням ЗОЗ у власності держави (79,3±2,2%).  Висновки. Проведене соціологічне дослідження дозволило встановити, що основні параметри організації кардіологічної допомоги сільському населенню України не відповідають економічним реаліям часу і вимагають модернізації.

Посилання

Коваленко, В. М., & Дорогой, А. П. (2016). Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні.
Лозовская А. (2011). Российская кардиология: из прошлого в будущее. Эффективная фармакотерапия. Кардиология и ангиология, (4).
Решетников А. В. (2007). Социология медицины. М.: Гэотар-Медиа.
Максимова, Т. М., Лушкина, Н. П., & Огрызко, Е. В. (2012). Проблемы медицинского обеспечения кардиологических больных. Вестник Российской академии медицинских наук, 67(3).
Mendis, S., Puska, P., & Norrving, B. (2013). Всемирный атлас профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с ними. Под редакцией Shanthi Mendis, Pekka Puska и Bo Norrving.
Опубліковано
2020-09-07
Як цитувати
Іванюк, А., & Канюра, О. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ НА ДУМКУ ЛІКАРІВ КАРДІОЛОГІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 117(3), 17-22. https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(117).2020.17-22