АСОЦІАЦІЯ ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ FGFR2, LSP ТА LOC643714 З РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МУТАЦІЙНОГО СТАТУСУ ГЕНА HER-2/NEU У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

  • Богдана Клімук Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, м. Київ, Україна
  • Світлана Поліник Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, м. Київ, Україна
  • Людмила Рибченка К.м.н.,Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, м. Київ, Україна
  • Любов Захарцева Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
  • Олексій Дуган Д.б.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
  • Сергій Клименко Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Ключові слова: FGFR2, LOC643714, LSP, генетичний поліморфізм, мутаційний статус гена Her-2/neu, рак молочної залози

Анотація

Рак молочної залози є переважно результатом дії генетичних та екологічних факторів, що призводять до накопичення мутацій в основних регуляторних генах. Генетична схильність до цієї онкопатологій може бути обумовлена мутаціями у окремих генах, таких як BRCA1 та BRCA2, або кумулятивним ефектом у результаті взаємодії генів низької пенетрантності. В роботі розглянуто алелі, що визначають ризик розвитку раку молочної залози з високим та низьким рівнем пенетрантності та обговорюються поточні зусилля щодо виявлення додаткових генів сприйнятливості. Визначення генів схильності є передумовою індивідуалізованої оцінки ризику раку молочної залози та зменшення захворюваності на рак молочної залози. Основною метою даного дослідження є визначення асоціативних зв’язків поліморфних варіантів rs2981582 і rs1219648 гена FGFR2, rs3817198 гена LSP та rs3803662 гена LOC643714 з ризиком виникнення раку молочної залози та розвитком позитивного мутаційного статусу гена Her-2/neu. Група обстежених включала 300 жінок з гістологічно підтвердженим діагнозом раку молочної залози. На матеріалах пухлинних тканин цих пацієнток проводили флуоресцентну гібридизацію in situ для визначення ампліфікаційного статусу гена Her-2/neu. Розподіл генотипів та алелей проводили шляхом полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі для наступних поліморфних варіантів rs1219648 гена FGFR2 (n = 44), rs2981582 гена FGFR, (n = 99), rs3817198 гена LSP1 (n = 75) та rs3803662 гена LOC643714 (n = 82). Серед досліджуваних генотипів поліморфних варіантів rs3817198 гена LSP1, rs3803662 гена LOC643714, rs2981582 та rs1219648 гена FGFR2, із включенням алелі ризику, не було визначено асоціації із схильністю до розвитку раку молочної залози у жінок відповідно до мультиплікативної моделі успадкування (р > 0,05). При кодомінантній моделі успадкування, спостерігається асоціативний зв’язок з ризиком виникнення раку молочної залози та поліморфізмами rs3817198 гена LSP1, rs3803662 гена LOC64371 та rs2981582 гена FGFR2 при гомозиготних генотипах по рідкісних алелях (р < 0,05). Жінки, що хворі на рак молочної залози та мають позитивний ампліфікаційний статус гена Her-2/neu, частіше були носіями алелі ризику G (OR = 4,80; 95 % СІ 1,21–28,04, p < 0,05) та генотипу GG (OR = 5,82; 95 % СІ 1,38–16,74, p < 0,05) поліморфізма rs3803662 гена LOC643714 порівняно з групою жінок із негативним ампліфікаційним статусом гена Her-2/neu у пацієнток з діагнозом рак молочної залози. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для пошуку додаткових генетичних предикторів розвитку раку молочної залози та позитивного мутаційного статусу гена Her-2/neu.

Посилання

Alshammari, F. D. (2019). Breast cancer genetic susceptibility: With focus in Saudi Arabia. Journal of Oncological Sciences, 5(1), 6–12.
Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68(6), 394–424.
Cox, D. G., Curtit, E., Romieu, G., Fumoleau, P., Rios, M., Bonnefoi, H., Bachelot, T., Soulié, P., Jouannaud, C., Bourgeois, H., Petit, T., Tennevet, I., Assouline, D., Mathieu, M. C., Jacquin, J. P., Lavau-Denes, S., Darut-Jouve, A., Ferrero, J. M., Tarpin, C., … Pivot, X. (2016). GWAS in the SIGNAL/PHARE clinical cohort restricts the association between the FGFR2 locus and estrogen receptor status to HER2-negative breast cancer patients. Oncotarget, 7(47), 77358.
Dankova, Z., Zubor, P., Grendar, M., Kalman, M., Zelinova, K., Jagelkova, M., Kapinova, A., Simova, D., Vlcakova, D., & Lasabova, Z. (2019). The breast cancer genetic risk model based on eight single nucleotide polymorphisms. The Breast, 44, 137.
Fejerman, L., & Ziv, E. (2008). Population differences in breast cancer severity. In Pharmacogenomics (pp. 323–333).
Goldberg, J. I., & Borgen, P. I. (2006). Breast cancer susceptibility testing: Past, present and future. In Expert Review of Anticancer Therapy.
Hosseini, M., Houshmand, M., & Froozan, S. (2018). Association of FGFR2 and TOX3 Genetic Variants With the Risk of Breast Cancer in Iranian Women. Archives of Breast Cancer, 118–121.
Jones, J. O., Chin, S. F., Wong-Taylor, L. A., Leaford, D., Ponder, B. A. J., Caldas, C., & Maia, A. T. (2013). TOX3 Mutations in Breast Cancer. PLoS ONE, 8(9), 74102.
Klimuk, B. T., Duhan, O. M., Polinyk, S. I., Rybchenko, L. A., & Klymenko, S. V. (2019). Impact of ASCO/CAP 2007, 2013 and 2018 recommendations on Her-2/neu gene amplification status testing in patients with breast cancer. Visnik Ukrains’kogo Tovaristva Genetikiv i Selekcioneriv, 17(2), 159–164.
Seksenyan, A., Kadavallore, A., Walts, A. E., de la Torre, B., Berel, D., Strom, S. P., Aliahmad, P., Funari, V. A., & Kaye, J. (2015). TOX3 is expressed in mammary ER+ epithelial cells and regulates ER target genes in luminal breast cancer. BMC Cancer, 15(1), 22.
Shu, J., Hui, X., Zheng, X., Zhao, J., Xu, Z., Chen, Y., Lu, C., & Li, J. (2019). Correlation of FGFR2 rs2981582 polymorphisms with susceptibility to breast cancer: a case-control study in a Chinese population. Journal of International Medical Research, 47(10), 4753–4763.
Thanh, N. T. N., Lan, N. T. T., Phat, P. T., Giang, N. D. T., & Hue, N. T. (2018). Two polymorphisms, rs2046210 and rs3803662, are associated with breast cancer risk in a vietnamese case-control cohort. Genes and Genetic Systems, 93(3), 101–109.
Turashvili, G., & Brogi, E. (2017). Tumor heterogeneity in breast cancer. Frontiers in Medicine, 4, 227.
Wang, Y., Zhang, H., Lin, M., & Wang, Y. (2018). Association of FGFR2 and PI3KCA genetic variants with the risk of breast cancer in a Chinese population. Cancer Management and Research, 10, 1305.
Опубліковано
2020-09-07
Як цитувати
Клімук, Б., Поліник, С., Рибченка, Л., Захарцева, Л., Дуган, О., & Клименко, С. (2020). АСОЦІАЦІЯ ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ FGFR2, LSP ТА LOC643714 З РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МУТАЦІЙНОГО СТАТУСУ ГЕНА HER-2/NEU У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ . Український науково-медичний молодіжний журнал, 117(3), 23-35. https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(117).2020.23-35