ВИКОРИСТАННЯ ОНКОМАРКЕРІВ В ДІАГНОСТИЦІ ОНКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

  • К. А. Малярчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: онкологія, онкомаркери, канцерогенез, скринінг, пухлинне зростання, діагностика пухлин

Анотація

Резюме. На сьогоднішній день в світі вивчено і засто­совується велика кількість онкологічних маркерів для діагностики різних пухлин, а також для уточнення стадії захворювання, особливостей молекулярної структури пухлини і відповіді на променеву і хіміотерапію. Так як, онкомаркери є діагностично значущими на ранніх ста­діях пухлинних захворювань, доцільно застосовувати їх для обстеження великої кількості населення в якості скринінгових програм. На жаль, в Україні не існує без­коштовних державних програм на визначення ОМ в крові. Визначення ОМ рекомендується для скринигового дос­лідження крові на визначення PSA y чоловіків старше 60 років, а також проведення мамографії молочної залози у жінок старше 45 років і визначення в крові HER-2 у жінок, хворих на рак молочної залози для визначення правильної стратегії лікування. Такі заходи значно допо­могли б знизити смертність від цих 2 пухлин.

Посилання

1. Комлева Е.О. Молекулярные и генетические маркеры опухолевого роста [Текст] / О. Е. Комлева СПб.: Городской клинический онкологический диспансер, 2010. — 148 с.
2. Щепотин И. Б. Онкология [Текст] // И. Б. Щепотин, В. Л. Банул, И. О. Клименко, О. Я. Яремчук, В. Д. Розуменко, Р. О. Вакуленко, В. Е. Чешук.- К: Книга плюс, 2006.- 495 с.
3. Сергеева Н. С., Маршутина Н. В. Общие представления о серологических биомаркерах и их месте в онкологии // Практическая онкология. — 2011.- Т.12, №4. — С.147-154.
4. Национальный канцерреестр Украины 2009[Електронний ресурс]: сайт http://www.gs.com.ua/dovida9/iridex.htm. (дата обращения: 20.12.13). — название с экрана.
5. (CEA) in the follow-up of disease-free breast cancer patients // Tumori.— 1982; 68: 477—480.Voge C., Cobleigh M., Tripathy D. et al. Efficacy and safety of trastuzumab
6. As a single agent in first-line treatment of EIER2 — overexpressing metastatic breast cancer // J. Clin. Oncol.— 2002; 20: 719—726.
7. Wolff A., Hammond M., Schwartz J. et al. American Society of Clinical Zigeuner R.E., Lipsky K., Riedlerl. Et al. Did the rate of incidental prostate cancer change in the era of PSA testing? A retrospective study of 1127 patients // J. Urol. 2003. - Vol. 62, №3. - P. 451-455.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Малярчук, К. А. (2014). ВИКОРИСТАННЯ ОНКОМАРКЕРІВ В ДІАГНОСТИЦІ ОНКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 164-166. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/529