МОЗКОВИЙ ШТУРМ ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

  • С. Б. Телемуха Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Ключові слова: мозковий штурм, творче мислення, генерування ідей, науково-дослідна робота

Анотація

Резюме. Мозковий штурм - техніка проведення заняття, при якій група прагне знайти рішення конкретної проблеми за допомогою акумулювання всіх ідей, спонтанно пропонованих студентами. Метод "мозкового штурму" є двох етапну процедуру рішення завдання: на першому етапі генеруються ідеї, а на другому - аналізуються, розвиваються. Встановлено, що оптимальний склад групи - від 6 до 12 осіб. Оптимальне число - 7. Загальноприйнята процедура проведення занять за методом "мозкового штурму" складається з наступних етапів: 1) формулювання проблеми; 2) розміночна сесія; 3) робоча сесія; 4) експертиза - оцінка зібраних ідей і відбір кращих з них за попередньо розробленими критеріями; 5) Підбиття підсумків. Впровадження методу "мозкового штурму" у практику викладання клінічних дисциплін у вищих навчальних медичних закладах дає можливість поліпшити якість засвоєння знань (на третьому рівні) забезпечує активізацію розумової діяльності тих, що навчаються, заохочуються творче мислення та долається залежність від стереотипів.

Посилання

1. Osborn A. F. Applied imagination: Principles and procedures of creative problem solving. 3 rd ed. — New York: Charles Scribner’s Sons, 1963. - 417 P.
2. Дичківська I.M. Інноваційні педагогічні технології: Навч. Посіб. — К.: Академвидав, 2004.
3. Інтерактивні методи навчання: навч. посібник / за ред. П. Шевчука і П.Фенриха. — Щецін: Вид-во WSAP, 2005. — 170 с.
4. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах: Методичний посібник. — К: Хрещатик, 2004. — 80 с.
5. Нагорное И. В. Интерактивное обучение в учебно-воспитательном процессе кафедры военно-полевой терапии / И. В. Нагорное, А. Н. Януль // Военная медицина. — 2012. — № 2. — С. 15-20.
6. Наказ МОЗ України №522/51 від 12.09.2008 року “Про затвердження Концепції розвитку вищої медичної освіти України ”.
7. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога. Москва: Изд. Центр “Академия”, 3-є издание, 2008 г. — 368 с.
8. Сафонова Е. И. Рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий в учебном процессе. Учебное пособие. — М.: РГГУ, 2011. — 71 с.
9. Ступина С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: Учебно-методическое пособие. — Саратов: Издательский центр “Наука”, 2009. — 52 с.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Телемуха, С. Б. (2014). МОЗКОВИЙ ШТУРМ ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕАКТИВНОГО НАВЧАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 169-171. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/531