ПОКАЗНИКИ ЛЕТАЛЬНОСТІ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ АДЕНОГІПОФІЗА ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ

  • А. Ковальчук Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: опікова травма, аденогіпофіз, автофагія, світлова та електронна мікроскопія

Анотація

Пошкодження шкіри, слизових оболонок, часто з підлеглими тканинами, внаслідок дії високої температури (термічний опік), хімічних агресивних речовин (хімічний), електричного струму (електричний), радіації (промене­вий) та інших чинників будь-якої локалізації перебігає відпо­відно до загальних закономірностей ураження тканин [ 1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я опіки за частотою займають третє місце серед інших травм, а в деяких країнах - друге, поступаючись лише транспорт­ним травмам. Проблема термічних уражень визначаєть­ся порівняно високою частотою їх у побуті і на вироб­ництві, тяжкістю опікової травми, складністю і тривалістю лікування таких хворих, частою інвалідизацією та висо­кою летальністю. Актуальність даного дослідження обу­мовлена тим, гцо до цього часу структурні зміни адено гі­пофіза при опіковій травмі за умов її лікування шляхом інфузії дезінтоксикаційними розчинами не були предме­том спеціальних досліджень 

Посилання

1. Григорьева Т.Г. Ожоговая болезнь //Междун. мед. журн. - 2000. -Т. 6, № 2 -С. 53-60.
2. Рожков І.М. Функціональна морфологія аденогіпо- фіза ссавців: сучасний погляд і перспективи досліджень / ЇМ. Рожков, В.М. Гордієнко//Миколаїв: МДУ, 2008. - 148с.
3. Hoyer-Hansen М., Gatta М. Connecting endoplasmic reticulum stress to autophagy by unfoled protein response and calcium // Cell Death Differ. - 2007. - Vol. 14. - P. 1576-1582.
4. Kroemer G., Galluzzi L., Vandenabeele P. et al. Classification of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death // Cell Death Differ. - 2009. - Vol. 16. -P. 1-3.
5. Intercellular communication within the rat anterior
pituitary: XIV electron microscopic and
immunohistochemical study on the relationship between the agranular cells and GnRH neurons in the dorsal pars tuberalis of the pituitary gland / N.Shirasawa, E.Sakuma,
I. Wada [et al.] //Anat. Rec. (Hoboken). - 2007. - Vol. 290,
II. - P. 1388-1398.
6. Scarletti E, Granata R., Meijer A. G., Codogno P. Does autophagy have a license to kill mammalian cells? // Cell Death Differ. - 2009. - Vol. 16-P. 12-20.
7. Van der VaartA., Mari M., Reggiori F. Apicky eater: exploring the mechanisms of selective autophagy in human pathologies // Traffic. - 2008. - Vol. 9. -P. 281- 289.
Як цитувати
Ковальчук , А. (1). ПОКАЗНИКИ ЛЕТАЛЬНОСТІ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ АДЕНОГІПОФІЗА ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 9-12. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/543