КЛЕТОЧНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ТКАНЕВОГО ГОМЕОСТАЗА КАК СПОСОБ ОБЪЯСНИТЬ МЕХАНИЗМ КАНЦЕРОГЕНЕЗА

  • Е. Малярчук Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: канцерогенез, кейлони, теорії канцерогенеза, мктація, фактори росту, протоонкогени, супресори пухлин, пухлинна прогресія

Анотація

Таким чином, а описана проблема є однією з найбільш важливих і актуальних проблем сучасної науки, а теорія тканинного гомеостазу - найбільш вірогідною і логічною з усіх існуючих сучасних теорій. Її підтвердження дасть пояснення механізму канцерогенезу і зробить можливим пошук засобів лікування даної патології. Актуальним також є вивчення кейлонов як ймовірних ефективних засобів профілактики і лікування пухлин.

Посилання

1. Коган А. X. Патофизиология опухолей [Текст]
A. X. Коган М„ 1991
2. Щепотин И. Б. Онкология [Текст] //И. Б. Щепо¬тин, В. Л. Ранул, И. О. Клименко, О. Я. Яремчук,
B. Д. Розуменко, Г. О. Вакуленко, В. Е. Чешук-К: Книга плюс, 2006,- 495 с.
3. Черезов А. Е Общая теория рака: тканевый под¬ход [Текст]/ А.Е. Черезов. -М.: издательство московс¬кого государственного университета, 1997. - 252 с.
4. Новик А. А., Камилова Т. А. Рак-болезнь генети¬ческой нестабильности. [Текст] А. А. Новик //“Гедеон Рихтер А. О. ”, № 1, 2001.
5. Справочник по онкологии / под ред.: Д. Кэссиди [Текст] - Москва: ГЭОТАР Медиа, 2010. - 510 с.: - с. 502-510.
6. Национальный канцер-реестр Украины 2009[Електронний ресурс]: сайт http://www.gs.com.ua/ dovida9/index.htm. (дата обращения: 28.12.11). - назва¬ние с экрана.
7. К. Elgo Chalones К. Elgo, К. L. Reichelt [Text] // Cell Cycle - 2004 -№ 9 -P. 1208-1211.
Як цитувати
Малярчук , Е. (1). КЛЕТОЧНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ТКАНЕВОГО ГОМЕОСТАЗА КАК СПОСОБ ОБЪЯСНИТЬ МЕХАНИЗМ КАНЦЕРОГЕНЕЗА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 13-15. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/544