СОРБЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

  • Т. Рева Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: іони важких металів, іони пломбу, кадмію

Анотація

Адсорбенти на основі модифікованих неорганічних матеріалів все ширше використовуються в аналітичній хімії для концентрування і розділення іонів металів[ 1 ].

У даному дослідженні запропонована методика сорб- ційно-фотометричного визначення іонів плюмбуму та кадмію, в основі якої лежить попереднє концентрування токсичних іонів з водних розчинів за допомогою хімічно- модифікованого кремнезему.

Посилання

1. Зайцев В.Н. Комплексообразующие кремнеземи: синтез, строение привитого слоя и химия поверхности. Харьков: Фолио, 1997. - 240 с.
2. ГМ. Зайцева, Т.Д. Рева, В.М. Зайцев, В. О. Калібаб- чук//Укр.хім.журн. - 2001. - 67, № 2.-е. 94-98.
3. Коростылев П.П. Приготовление растворов для химико-аналитических работ.-М.: Наука, 1974.-399с.
4. Шварценбах Г., Флашка Т. Комплексонометри¬ческое титрование,-М.: Химия, 1970. -360с.
5. Мазор Л. Методы органического анализа. -М., Мир 1986.
Як цитувати
Рева, Т. (1). СОРБЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 16-19. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/545